Έρευνα οργανισμού "διαΝΕΟσις": Η Κνηματογραφική Παραγωγή στην Ελλάδα

EKOME

Εκτενής έρευνα του οργανισμού έρευνας και ανάλυσης "διαΝΕΟσις" με θέμα "Κινηματογραφική Παραγωγή στην Ελλάδα", Δεκέμβριος 2021.