Εκπαιδευτικές Δράσεις - EKOME

EKOME

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικές Δράσεις

White less than half circle icon
White less than half circle icon

Το ΕΚΟΜΕ πραγματοποιεί σειρά ειδικών δράσεων και στοχευμένων παρεμβάσεων με στόχο την ενδυνάμωση της κριτικής σκέψης των παιδιών και των νέων ως προς τη χρήση των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας, του οπτικού πολιτισμού και ειδικά του κινηματογράφου–, την κατάρτιση και δια βίου μάθηση των εκπαιδευτικών και την καλλιέργεια επαγγελματικών δεξιοτήτων στον οπτικοακουστικό και ψηφιακό τομέα. Το σύνολο των εκπαιδευτικών δράσεων του ΕΚΟΜΕ για τα παιδιά και τους νέους, αποσκοπεί στη χάραξη μιας μακρόπνοης και με όραμα οπτικοακουστικής πολιτικής για τη διαμόρφωση της ταυτότητας του ενεργού και ενημερωμένου πολίτη στην ψηφιακή εποχή.

Ενημερωθείτε για τις Εκπαιδευτικές Δράσεις: 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Μαθητικοί Διαγωνισμοί

Εκπαιδευτικά Δίκτυα

Συνεργασίες με Φεστιβάλ