Αίτηση - EKOME

EKOME

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Υποβολή αίτησης για το ελληνικό cash rebate

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης

για την ένταξη στο επενδυτικό κίνητρο (cash rebate) για τις οπτικοακουστικές παραγωγές σύμφωνα με τον Ν. 4487/2017

No

1

Βεβαιωθείτε ότι η αίτησή σας για το cash rebate έχει υποβληθεί στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τον νόμο:

Οι αιτήσεις για το ελληνικό cash rebate πρέπει να υποβληθούν το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της παραγωγής ή/και μετα-παραγωγής.

Αιτήσεις υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που εγγυάται ομαλή, έγκαιρη και διαφανή επεξεργασία.

No

2

Η αίτησή σας πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

Υπεύθυνη δήλωση

ότι αποδέχεστε τους όρους της διαδικασίας

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της εταιρίας σας

όπως καταστατικό της εταιρίας, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα κ.ά.

Πλάνο και αναλυτικό προϋπολογισμό της παραγωγής

για τα έξοδα που θα σημειωθούν στην Ελλάδα

Ολοκληρωμένο οικονομικό πλάνο

όπου θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι πηγές χρηματοδότησης συνοδευόμενο από τα σχετικά συμβόλαια

Πίνακας πολιτιστικών κριτηρίων

Αξιολόγηση βασισμένη σε point-system που προσδιορίζει τη μοναδικότητα του οπτικοακουστικού έργου για τη χώρα

Πληροφορίες σχετικά με το οπτικοακουστικό έργο

Σενάριο ή περίληψη του σεναρίου

No

4

Συμπληρώστε την αίτηση

που θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε

Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με την αίτησή σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Έχετε άλλες ερωτήσεις;

Περιηγηθείτε στις Συχνές Ερωτήσεις επιλέγοντας την κατηγορία που σας ενδιαφέρει