Ψηφιοποίηση - Ekome

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Δημιουργία εθνικού οπτικοακουστικού αρχείου

Διατήρηση της εθνικής οπτικοακουστικής κληρονομιάς

Η σημασία της ψηφιοποίησης

Κεντρική αποστολή του ΕΚΟΜΕ αποτελεί η διαφύλαξη, συντήρηση, τεκμηρίωση και αξιοποίηση του συνόλου του οπτικοακουστικού αποθέματος της Ελλάδας (κινηματογράφος, τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, νέα μέσα). Το ΕΚΟΜΕ δημιουργεί δομές καταγραφής, διατήρησης και ψηφιοποίησης που αποσκοπούν, μέσω συνεργασιών και διαλόγου, στη χάραξη μιας εθνικής πολιτικής για τη διάσωση και αξιοποίηση της οπτικοακουστικής κληρονομιάς, την ενίσχυση της ιστορικής μνήμης, του πολιτισμού και της επιστημονικής έρευνας.

Οι δομές μας

 • Mητρώο Οπτικοακουστικών Αρχείων 
  Το ΕΚΟΜΕ δημιουργεί ένα μητρώο για όλα τα αρχεία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων ή φυσικών και νομικών προσώπων, που φιλοξενούν, κατέχουν ή εκμεταλλεύονται οπτικοακουστικό υλικό. Στόχος της καταγραφής είναι ο συντονισμός των φορέων, η υποστήριξη των δράσεών τους, η διασύνδεσή τους και η παροχή διάφορων υπηρεσιών, όπως η καθιέρωση ενιαίων προτύπων, η συνεργασία στην ψηφιοποίηση και τη συντήρηση του υλικού τους. 
 • Εθνικός Κατάλογος Οπτικοακουστικών Έργων
  Το ΕΚΟΜΕ συγκροτεί ενιαίο κατάλογο για το σύνολο της οπτικοακουστικής παραγωγής και κληρονομιάς της Ελλάδας, δηλαδή για τα κάθε είδους οπτικοακουστικά έργα που έχουν παραχθεί, που παράγονται και που θα παραχθούν στη χώρα. Στον Κατάλογο δηλώνεται κάθε έργο, οι συντελεστές του, τα πνευματικά δικαιώματα που το συνοδεύουν, ο φορέας στον οποίο αυτό ανήκει ή φυλάσσεται, η φυσική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, το αν έχει ψηφιοποιηθεί ή όχι. 
 • Εθνικό Αποθετήριο
  Σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνή πρακτική, το Αποθετήριο προσφέρει τη δυνατότητα της θεσμικής διαφύλαξης, συντήρησης και τεκμηρίωσης του οπτικοακουστικού αποθέματος της χώρας. Το αποθετήριο γίνεται δέκτης όλων των έργων που ο νόμος υποχρεώνει να κατατεθούν. Συγχρόνως, λειτουργεί ως δέκτης εθελοντικών καταθέσεων εκ μέρους των δικαιούχων. Επιπλέον, το αποθετήριο αρχειοθετεί, συντηρεί, ψηφιοποιεί και τεκμηριώνει τα οπτικοακουστικά έργα που συγκεντρώνονται κατ’ εφαρμογή της συλλεκτικής πολιτικής του ΕΚΟΜΕ. 
 • Κέντρο Συντήρησης και Ψηφιοποίησης 
  Το ΕΚΟΜΕ αναπτύσσει ένα σύγχρονο εργαστήριο με τις απαιτούμενες υλικοτεχνικές υποδομές και συστήματα υψηλής χωρητικότητας για την αποθήκευση περιεχομένου τόσο σε φυσική, όσο και σε ψηφιακή μορφή. Η δομή αυτή, ανοικτή σε συνεργασίες με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, επιτρέπει τη διατήρηση του πρωτότυπου, του ήδη ψηφιοποιημένου υλικού αλλά και την ψηφιοποίηση από αναλογικά μέσα. Βασικός στόχος του Κέντρου είναι να διασφαλίσει ότι, σταδιακά, θα μετατραπεί και θα φυλάσσεται σε ψηφιακή μορφή -στη μέγιστη δυνατή ανάλυση- το οπτικοακουστικό απόθεμα της χώρας.  

Στηρίζουμε την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα

Το cash rebate (επιστροφή μετρητών) είναι ένα ποσό που επιστρέφεται μέσω έκπτωσης ή επιστροφής χρημάτων που έχουν ήδη δαπανηθεί.