Αίτηση - EKOME

EKOME

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Υποβολή αίτησης για το ελληνικό tax relief

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης

για την ένταξη στη φορολογική ελάφρυνση (tax relief) για τις οπτικοακουστικές παραγωγές σύμφωνα με την ΚΥΑ 1007/09-01-2019.

No

1

Βεβαιωθείτε ότι η αίτησή σας για το tax relief (φορολογική ελάφρυνση) έχει υποβληθεί στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τον νόμο:

Οι αιτήσεις για το tax relief πρέπει να υποβληθούν πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Αιτήσεις υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που εγγυάται ομαλή, έγκαιρη και διαφανή επεξεργασία.

No

2

Η αίτησή σας πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό

σε Ελληνικό Πιστωτικό Ίδρυμα (ΙΒΑΝ)

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του Φορέα του επενδυτικού σχεδίου

όπως καταστατικό της εταιρίας, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα κ.ά.

Χρηματοδοτικό πλάνο και αναλυτικό προϋπολογισμό της παραγωγής

για τα έξοδα που θα σημειωθούν στην Ελλάδα

Ολοκληρωμένο οικονομικό προϋπολογισμό

συνολικό και αναλυτικό ανά οικονομικό έτος, για τα έξοδα που θα σημειωθούν στην Ελλάδα

Αναλυτική κατάσταση ποσοστών συμμετοχής των χρηματοδοτών στο επενδυτικό έργο

Πίνακας πολιτιστικών κριτηρίων

Αξιολόγηση βασισμένη σε point-system που προσδιορίζει τη μοναδικότητα του οπτικοακουστικού έργου για τη χώρα

Πληροφορίες σχετικά με το οπτικοακουστικό έργο

Παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ

No

3

Συμπληρώστε την αίτηση

που θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε

Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με την αίτησή σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Έχετε άλλες ερωτήσεις;

Περιηγηθείτε στις Συχνές Ερωτήσεις επιλέγοντας την κατηγορία που σας ενδιαφέρει