Υποδομές - EKOME

EKOME

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ : ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδομές

White hald circle icon

Κέντρο Συντήρησης και Ψηφιοποίησης

Το ΕΚΟΜΕ αναπτύσσει ένα σύγχρονο κέντρο συντήρησης και ψηφιοποίησης κινηματογραφικού φιλμ, video, και φωτογραφίας με τις απαιτούμενες υλικοτεχνικές υποδομές και συστήματα υψηλής χωρητικότητας για την αποθήκευση περιεχομένου τόσο σε φυσική, όσο και σε ψηφιακή μορφή. 

Η δομή αυτή, ανοικτή σε συνεργασίες με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, επιτρέπει τη διατήρηση του πρωτότυπου, του ήδη ψηφιοποιημένου υλικού αλλά και την ψηφιοποίηση από αναλογικά μέσα. Βασικός στόχος του Κέντρου είναι να διασφαλίσει ότι, σταδιακά, θα μετατραπεί και θα φυλάσσεται σε ψηφιακή μορφή -στη μέγιστη δυνατή ανάλυση- το οπτικοακουστικό απόθεμα της χώρας.

Αποθήκευση

I.Αποθηκευτικός χώρος αναλογικού υλικού

Αρχειοστάσιο για τη φύλαξη αναλογικού υλικού. Σχεδιασμός και υλοποίηση αρχειοστασίου οπτικοακουστικού αρχείου για τη διαφύλαξη πρωτότυπου οπτικοακουστικού υλικού (φιλμ θετικό και αρνητικό, μαγνητοταινίες, βιντεοκασέτες) με τις ενδεδειγμένες και ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

II.Αποθηκευτικός χώρος ψηφιακού υλικού

Σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικής Λειτουργίας εξασφαλίστηκε ψηφιακός αποθηκευτικός χώρος για τις τρέχουσες ανάγκες του Αποθετηρίου.

Εργαστήρια

Ήχου

Το Εργαστήριο αποτελείται από δύο αυτόνομες μονάδες αναπαραγωγής, εγγραφής και ψηφιοποίησης σε διαφορετικές ποιότητες και μορφότυπους ηχητικού υλικού από κασέτες. Στο εργαστήριο πραγματοποιείται η ψηφιοποίηση του ηχητικού αρχείου της Εταιρείας Σπουδών – Σχολή Μωραΐτη. Η τεχνολογική υποδομή του Εργαστηρίου περιλαμβάνει δύο κασετόφωνα υψηλών προδιαγραφών, τρεις επαγγελματικές κάρτες ήχου και επαγγελματικό λογισμικό καταγραφής και επεξεργασίας ήχου.

Εικόνας (βίντεο)

Με δεδομένο τον πλούτο του οπτικοακουστικού υλικού που είναι καταγεγραμμένο σε μαγνητικά μέσα και την διακινδύνευση στην οποία βρίσκεται, μία από τις άμεσες προτεραιότητες είναι η αύξηση του αριθμού του εξοπλισμού και της ποικιλίας μηχανημάτων και η ανάπτυξη της απαιτούμενης υπολογιστικής υποδομής.
Το ΕΚΟΜΕ αναπτύσσει ένα σύγχρονο κέντρο συντήρησης και ψηφιοποίησης κινηματογραφικού φιλμ, video, και φωτογραφίας και συστήματα υψηλής χωρητικότητας για την αποθήκευση περιεχομένου τόσο σε φυσική, όσο και σε ψηφιακή μορφή.