Οι δράσεις μας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ EKOME

Οι δράσεις μας για την εγχώρια οπτικοακουστική παραγωγή

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Συστήνοντας τα κίνητρα προσέλκυσης ο/α έργων

To χρηματοδοτικά κίνητρα (cash rebate/tax relief) καλύπτουν επιλέξιμες δαπάνες εγχώριων και διεθνών παραγωγών ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, ντοκιμαντέρ, κινουμένων σχεδίων και ψηφιακών παιχνιδιών. 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαφύλαξη πολιτιστικής κληρονομιάς

Στηρίζουμε τον οπτικοακουστικό τομέα και την ιστορική μνήμη, τον πολιτισμό και την επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα, με τη συλλογή, συντήρηση, διαφύλαξη, καταγραφή και εκμετάλλευση του συνόλου του οπτικοακουστικού περιεχομένου της χώρας (ιδιωτικά και δημόσια αρχεία, φυσικά και νομικά πρόσωπα) μέσω της διαδικασίας ψηφιοποίησης. 

OΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στηρίζουμε την οπτικοακουστική και ψηφιακή εκπαίδευση

Γινόμαστε δημιουργικός κόμβος στον τομέα των Μέσων, όπου η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών θα είναι στην υπηρεσία όλων των πολιτών, και ειδικότερα των νέων, των φοιτητών, των δασκάλων, των ακαδημαϊκών και των επαγγελματιών του οπτικοακουστικού κλάδου.