Φορολογική απαλλαγή - EKOME

EKOME

ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Φορολογική ελάφρυνση 30%

Για project υψηλών προδιαγραφών!

White Circle Icon

Η φορολογική ελάφρυνση (Tax Relief) αποτελεί ένα δεύτερο εργαλείο προσέλκυσης χρηματοδοτικών κεφαλαίων στην ο/α παραγωγή στην Ελλάδα. Το ΕΚΟΜΕ είναι ο επίσημος κρατικός φορέας του εν λόγω κινήτρου, το οποίο δύναται να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το επενδυτικό κίνητρο (Cash Rebate). Και τα δύο αποτελούν αυτοδύναμα επενδυτικά εργαλεία που δρουν μαζί ή και χωριστά, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι γενικοί κανόνες νομιμότητας και οι όροι σώρευσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή αποτελεί η ύπαρξη Ειδικού Τραπεζικού Λογαριασμού από την εταιρεία παραγωγής σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα, μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η οικονομική διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο email:

Υπολογιστής Cash Rebate

Εισάγετε το ποσό επένδυσης (χωρίς"." ή ",") και πραγματοποιήστε τον υπολογισμό σε ευρώ (€).

Αποτέλεσμα

Σε ποιους απευθύνεται

Το φορολογικό κίνητρο προσελκύει επενδύσεις στην παραγωγή ο/α έργων και απευθύνεται στον παραγωγό και στους ιδιώτες χρηματοδότες των έργων.

Ισχύουσα νομοθεσία

Το φορολογικό κίνητρο (Greek Tax Relief) αντιστοιχεί σε φορολογική ελάφρυνση της τάξης του 30% των επιλέξιμων δαπανών που αφαιρούνται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα των χρηματοδοτών του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο του 71E of Law 4172 / 2013.

Η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και η φορολογική ελάφρυνση υπολογίζεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με βάση την αντίστοιχη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων.

Είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε

Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με την αίτησή σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Έχετε άλλες ερωτήσεις;

Περιηγηθείτε στις Συχνές Ερωτήσεις επιλέγοντας την κατηγορία που σας ενδιαφέρει