ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΟΜΕ

Ποιοι είμαστε: Ίδρυση και αποστολή

Μια νέα εποχή στον οπτικοακουστικό τομέα

Η αποστολή του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ ΑΕ) στοχεύει στην προστασία, υποστήριξη και ανάδειξη του δημόσιων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών, εγχώριων και ξένων στον κλάδο των οπτικοακουστικών μέσων και της επικοινωνίας στην Ελλάδα. Η ίδρυση και λειτουργία του ΕΚΟΜΕ ΑΕ αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες και πιο καινοτόμες παρεμβάσεις της κυβέρνησης στο χώρο της ελληνικής  οπτικοακουστικής παραγωγής, της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης η οποία στοχεύει στην ενίσχυση και ισχυροποίησή τους ως κεντρικούς αναπτυξιακούς βραχίονες της χώρας.

Η δημιουργία του ΕΚΟΜΕ έρχεται να αντιμετωπίσει τις  νέες προκλήσεις που αναδύονται στον οπτικοακουστικό τομέα αλλά και στους συγγενείς με αυτόν τομείς, που ανήκουν στον ευρύτερο χώρο των δημιουργικών βιομηχανιών, στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ψηφιοποίηση αρχείων. Στόχος είναι  να δημιουργήσει ένα σημείο συνάντησης όλων των παραγωγικών συνιστωσών του οπτικοακουστικού κλάδου με τους πολίτες το οποίο, μέσα από τη συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, τις περιφέρειες και τους δήμους, θα ενισχύσει σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες. Ένας πόλος έλξης και ταυτόχρονα εκκολαπτήριο (incubator), που θα δημιουργήσει σταδιακά τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ούτως ώστε οι νέοι άνθρωποι να βρίσκουν τη δημιουργική διέξοδο που αναζητούν καταρχάς στον τόπο τους, αλλά και στη διεθνή αγορά εργασίας.

Το ΕΚΟΜΕ με μια ματιά:

€ 75.000.000

διαθέσιμα για το ελληνικό Cash Rebate  

3 πυλώνες 

δράσης

35%
επιδότηση σε επιλέξιμες δαπάνες

25 στελέχη

με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία

Τι είναι το ελληνικό Cash Rebate

Η εφαρμογή του Ν. 4487/2017 για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα αποτέλεσε ένα αποφασιστικό βήμα στην προσέλκυση επενδύσεων μέσω της παραγωγής ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, ντοκιμαντέρ, κινουμένων σχεδίων και ψηφιακών παιχνιδιών. 

Αρχικά η επιδότηση ανερχόταν στο 25% των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, για κάθε δικαιούχο. Από τον Σεπτέμβριο του 2018, χάρη στην τροποποίηση του νόμου, το ποσοστό επιδότησης αυξήθηκε στο 35%.  Η νέα νομοθεσία παρέχει ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο για τις τηλεοπτικές σειρές (με κατώτερο όριο τα  €30.000 ανά επεισόδιο) και ένα νέο σημείο εκκίνησης  για τα ψηφιακά παιχνίδια (€60.000) ενώ η χρηματοδότηση πραγματοποιείται χωρίς πλαφόν. Επιπλέον, το Επενδυτικό Κίνητρο μπορεί να λειτουργήσει ως εγγύηση για τους παραγωγούς προκειμένου να δανειοδοτηθούν μέσω των ελληνικών τραπεζών.

Η χρηματοδότηση της επιχορήγησης εξασφαλίστηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από το οποίο έχουν δεσμευτεί €75.000.000 για τα έτη 2018 έως 2022.

  • Εκκίνηση
    Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν για διεθνείς και εγχώριες παραγωγές ή/και συμπαραγωγές που επιλέγουν την Ελλάδα ως χώρα γυρισμάτων, παραγωγής ή/και μεταπαραγωγής.
  • Ομαλά και γρήγορα
    Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, το αργότερο 2 μήνες πριν από την έναρξη της παραγωγής ή/και μεταπαραγωγής, μέσω του EKOME Α.Ε. σε ηλεκτρονικό  σύστημα  που εγγυάται την ομαλότητα, την ταχύτητα και τη διαφάνεια.
  • Και... τέλος!
    Το  ποσό της επιδότησης καταβάλλεται το αργότερο μέσα σε έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών παραγωγής, με δεδομένο ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις του νόμου 4487/2017.