Ποιοι είμαστε - EKOME

EKOME

Σχετικά με το EKOME

Ποιοι είμαστε: Ίδρυση και αποστολή

Γνωριμία με το ΕΚΟΜΕ

Μια νέα εποχή στον οπτικοακουστικό τομέα

Η αποστολή του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας-ΕΚΟΜΕ στοχεύει στην προστασία, υποστήριξη και ανάδειξη των δημόσιων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών, εγχώριων και ξένων, στον κλάδο των οπτικοακουστικών μέσων και της επικοινωνίας στην Ελλάδα. Η ίδρυση και λειτουργία του ΕΚΟΜΕ αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες και πιο καινοτόμες παρεμβάσεις της κυβέρνησης στον χώρο της ελληνικής οπτικοακουστικής παραγωγής, της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση και ισχυροποίησή τους ως κεντρικών αναπτυξιακών κλάδων της χώρας.
Πλέον η Ελλάδα ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις που αναδύονται στον οπτικοακουστικό τομέα αλλά και στους συγγενείς με αυτόν τομείς, που ανήκουν στον ευρύτερο χώρο των δημιουργικών βιομηχανιών, στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ψηφιοποίηση αρχείων. Στόχος, μέσα από το ΕΚΟΜΕ, είναι να δημιουργηθεί ένα σημείο συνάντησης όλων των παραγωγικών συνιστωσών του οπτικοακουστικού κλάδου με τους πολίτες, το οποίο, μέσα από τη συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, τις περιφέρειες και τους δήμους, θα ενισχύσει σημαντικά την εγχώρια οπτικοακουστική αγορά. Το ΕΚΟΜΕ λειτουργεί ως πόλος έλξης, και ταυτόχρονα ως εκκολαπτήριο (incubator) ιδεών και δράσεων, που θα επιτρέψει να δημιουργηθούν σταδιακά οι απαραίτητες προϋποθέσεις, ούτως ώστε οι νέοι άνθρωποι να βρίσκουν τη δημιουργική διέξοδο που αναζητούν καταρχάς στον τόπο τους, αλλά και στη διεθνή αγορά εργασίας.

Το ΕΚΟΜΕ με μια ματιά:

€ 50,000,000 ετησίως

διαθέσιμα για το ελληνικό Cash Rebate

3

στρατηγικοί

πυλώνες δράσης

Cash Rebate

Tax Relief

Man on stairs

81

στελέχη

με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία

Γνωρίστε τα κίνητρα: Cash Rebate, Tax Relief

Η εφαρμογή του Ν.4487/2017 για τη λειτουργία του cash rebate, αποτέλεσε ένα αποφασιστικό βήμα στην προσέλκυση επενδύσεων μέσω της παραγωγής ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, ντοκιμαντέρ, κινουμένων σχεδίων και ψηφιακών παιχνιδιών στην Ελλάδα.
Τον Σεπτέμβριο του 2018 (N. 4563/2018) το ποσοστό επιδότησης αυξήθηκε στο 35%, ενώ από τον Ιούλιο 2020 (Ν. 4704/2020) ανέρχεται στο 40%, προσφέροντας ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο για την υπαγωγή τηλεοπτικών σειρών (με κατώτατο όριο στις επιλέξιμες δαπάνες τα €15.000 έως €25.000 ανά επεισόδιο) και των ψηφιακών παιχνιδιών (με κατώτατο όριο στις επιλέξιμες δαπάνες τα €30.000). Η νέα νομοθεσία προβλέπει ως κατώτατο όριο τα €60.000 τόσο για τις ταινίες τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) όσο και για τις ταινίες μικρού μήκους, ενώ το κατώτατο όριο των επιλέξιμων δαπανών για τις κινηματογραφικές ταινίες μυθοπλασίας παραμένουν τα €100.000.
Το ελληνικό cash rebate μπορεί να λειτουργήσει ως εγγύηση για τους παραγωγούς προκειμένου να δανειοδοτηθούν μέσω των ελληνικών τραπεζών. Η χρηματοδότηση της επιχορήγησης εξασφαλίστηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από το οποίο δεσμεύονται €50.000.000 ετησίως.
Με την εφαρμογή του Ν.4172/2013-71Ε και της ΚΥΑ 1007/09-01-2019, το ΕΚΟΜΕ διαχειρίζεται πλέον και το πρόγραμμα tax relief, που προβλέπει φορολογική απαλλαγή ύψους 30% για επενδύσεις σε εγχώριες ο/α παραγωγές (μέσω της ίδιας διαδικασίας που ισχύει για το cash rebate). Το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί και σε συνδυασμό με το cash rebate αγγίζοντας έως το 50% του συνολικού κόστους παραγωγής ενός έργου.

Ξεκινώντας

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν για διεθνείς και εγχώριες παραγωγές ή/και συμπαραγωγές που επιλέγουν την Ελλάδα ως χώρα γυρισμάτων, παραγωγής ή/και μετα-παραγωγής.

Ομαλά και γρήγορα

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ΕΚΟΜΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, το αργότερο δέκα ημέρες πριν από την έναρξη της παραγωγής ή/και μετα-παραγωγής, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που εγγυάται ομαλότητα, ταχύτητα και διαφάνεια.

Και... ολοκλήρωση!

Το cash rebate καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών παραγωγής ή/και μετα-παραγωγής, εφόσον ελεγχθούν τα υλοποιηθέντα έξοδα του επενδυτικού σχεδίου και με δεδομένο ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας.