Ακολουθώντας τα μέτρα και τις συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας, το Υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε οδηγίες για την ασφαλή διεξαγωγή κινηματογραφικώ...