ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Γνωρίστε τους ανθρώπους πίσω από το EKOME

"

Αγαπητοί φίλοι, 

Καλωσορίσατε στο Εθνικό Κέντρο Οπτικών Μέσων και Επικοινωνίας – ΕΚΟΜΕ Α.Ε., έναν κρατικό φορέα που έχει ως στόχο να υποστηρίξει κάθε είδους πρωτοβουλία που ενισχύει και προάγει τον ελληνικό οπτικοακουστικό τομέα. Η στρατηγική μας αποστολή συνοψίζεται στα ακόλουθα σημεία: α) ανάπτυξη της εγχώριας οπτικοακουστικής παραγωγής μέσα από την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την υποστήριξη συνεργασιών και συμπράξεων (Επένδυση), β) καθιέρωση εθνικής πολιτικής για τη διαχείριση οπτικοακουστικών αρχείων πολιτιστικής κληρονομιάς (Ψηφιοποίηση), γ) προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της εφαρμοσμένης έρευνας των μέσων επικοινωνίας, κατάρτιση των επαγγελματιών και εκπαίδευση των πολιτών στη γλώσσα της οπτικής επικοινωνίας (Εκπαίδευση). 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, έχουμε αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο δράσεων και συνεργασιών για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε μέσα από την περιήγηση στην ιστοσελίδα του ΕΚΟΜΕ και τη συμμετοχή σας στην προσπάθειά μας να εγκαινιάσουμε μία νέα εποχή στον οπτικοακουστικό τομέα στην Ελλάδα. 

"
Πάνος Κουάνης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
president@ekome.media
+30 214 4022 500
5
Η ομάδα
Μια ομάδα έμπειρων επαγγελματιών σας καλωσορίζει στο ΕΚΟΜΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
info@ekome.media
+30 214 4022 500
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
info@ekome.media
+30 214 4022 500
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
info@ekome.media
+30 214 4022 500
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
info@ekome.media
+30 214 4022 500
ΓΛΩΣΣΕΣ