ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Διαχειριστής

Διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας είναι το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας – EKOME Α.Ε. (από τούδε κι εφεξής η «Εταιρεία»), μια εταιρεία που έχει ιδρυθεί νόμιμα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους στην Ελλάδα.

Περιεχόμενο - Αναπαραγωγή 

Όλα τα περιεχόμενα, οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας. Μπορείτε να λαμβάνετε ή να αντιγράφετε το περιεχόμενο και τις εικόνες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μόνο για προσωπική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τα πνευματικά δικαιώματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο. Η αντιγραφή ή η αποθήκευση κάθε είδους περιεχομένου για χρήση άλλη εκτός από την προσωπική χρήση απαγορεύεται ρητά αν δεν υπάρχει πρότερη γραπτή άδεια από την Εταιρεία.

Απόρρητο - Επεξεργασία δεδομένων

Η Εταιρεία δε συλλέγει προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες από την ιστοσελίδα. Ο browser του χρήστη παρέχει πληροφορίες στο διακομιστή ιστού μας, όπως η τοποθεσία ιστού από την οποία χρήστης έχει συνδεθεί, η ταυτότητα Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP), ή ο τύπος browser του χρήστη, καθώς και πληροφορίες που ο χρήστης παρέχει σε εμάς, είτε οι τελευταίες παρέχονται μέσω ενός μηνύματος e-mail, μέσω μιας εγγραφής σε ενημερωτικό δελτίο, κλπ. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες που λαμβάνουμε από αυτή την Τοποθεσία Ιστού σε συγκεντρωτική μορφή μόνο για στατιστικούς λόγους (χωρίς προσωπική αναγνώριση), για παράδειγμα, για τη μέτρηση της χρησιμότητας και της δημοσιότητας αυτής της Τοποθεσίας Ιστού. Τα δεδομένα δε θα μεταβιβαστούν σε τρίτα πρόσωπα, χρησιμοποιούνται μόνο για εσωτερική χρήση της Εταιρείας.

Ασφάλεια Τοποθεσίας Ιστού

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να καταστήσει ασφαλή τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι τεχνολογικές ανανεώσεις ενδέχεται να ξεπεράσουν τον εν δυνάμει τεχνικό έλεγχο της Εταιρείας, η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη ή εγγύηση για δυσκολίες που παρουσιάζονται λόγω της προσωρινής ή της μόνιμης δυσλειτουργίας αυτής της ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για κάθε είδους απώλεια που μπορεί να προκληθεί στους επισκέπτες της παρούσας τοποθεσίας λόγω της δυσκολίας πρόσβασης σε αυτή την Τοποθεσία.

Πολιτική Cookies

Ο ιστότοπος του EKOME χρησιμοποιεί Cookies για τη συλλογή πληροφοριών. Τα Cookies είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών που λαμβάνονται από τη συσκευή του χρήστη όταν αυτός επισκέπτεται μια ιστοσελίδα. 

Ποιές πληροφορίες συλλέγουν τα Cookies

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookies με σκοπό να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες μας περιβάλλον. Δεν χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το όνομα, τη διεύθυνση ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας σας. Χρησιμοποιούμε cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου μας, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τους επισκέπτες του και να βελτιώσουμε τον ιστότοπο, και εφόσον έχετε συναινέσει στη χρήση τους.

Πώς να απενεργοποιήσετε τα Cookies

Τα προγράμματα περιηγήσεως (browser) στο διαδίκτυο είναι συνήθως ρυθμισμένα να αποδέχονται τα ‘cookies’. Επομένως, εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία, θα πρέπει να ανατρέξετε στις σχετικές ρυθμίσεις του browser που χρησιμοποιείτε.

Τροποποίηση των Όρων

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις χωρίς πρότερη ειδική ειδοποίηση στους επισκέπτες της. Ωστόσο, μόλις μια τέτοια τροποποίηση αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, δεσμεύει όλους τους επισκέπτες και τα μέλη αυτής της ιστοσελίδας στους Όρους και τις Προϋποθέσεις της.