Διαγωνισμός Δημιουργίας Παιχνιδιού «Το μάθημα… παιχνίδι!» - EKOME

EKOME

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΊΑ : ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Παιχνιδιού «Το μάθημα... παιχνίδι!»

White less than half circle icon

Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Παιχνιδιού

Αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις γύρω από την παιχνιδοκεντρική μάθηση και αποσκοπώντας στην αξιοποίησή τους στον χώρο της εκπαίδευσης, το ΕΚΟΜΕ διοργανώνει τον Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Παιχνιδιού με στόχο την προαγωγή της παιχνιδοκεντρικής μάθησης και της συνεργατικής δημιουργικής δραστηριότητας στο σχολικό περιβάλλον.

Ο Διαγωνισμός ενθαρρύνει τον σχεδιασμό ενός πρωτότυπου επιτραπέζιου ή ψηφιακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού που συνδέεται με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, στα πλαίσια μιας δημιουργικής διαδικασίας. Μέσα από την ενεργητική εμπλοκή των μαθητών, η δημιουργία παιχνιδιού συνεισφέρει στην καλλιέργεια ομαδοσυνεργατικού πνεύματος και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης, της φαντασίας, του ψηφιακού γραμματισμού, υπολογιστικών κι άλλων δεξιοτήτων των μαθητών. Μαθητές και εκπαιδευτικοί εξοικειώνονται με τη σχεδίαση παιχνιδιού, έναν δυναμικό επαγγελματικό και συγχρόνως ακαδημαϊκό κλάδο, που γνωρίζει αλματώδη ανάπτυξη στη χώρα και διεθνώς.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται στις σχολικές μονάδες και στους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των τάξεων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, καθώς και της Ομογένειας και της Κύπρου. Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν, με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών τους, ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό επιτραπέζιο ή ψηφιακό παιχνίδι με θεματικές που σχετίζονται με τα γνωστικά πεδία που διδάσκονται.

Ο Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Παιχνιδιού συνδιοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, σε συνεργασία με την Ομάδα Εκπαιδευτικών για τον Διαγωνισμό ScratchGame, και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Οι Διαγωνισμοί έως σήμερα:

Σχετικές ανακοινώσεις

Αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις γύρω από την παιχνιδοκεντρική μάθηση και αποσκοπώντας στην αξιοποίησή τους στον χώρο της εκπαίδευσης, το ΕΚΟΜΕ διοργανώνει τον Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Παιχνιδιού.