Εκπαίδευση - EKOME

EKOME

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προώθηση της οπτικοακουστικής και ψηφιακής εκπαίδευσης

White less than half circle icon
White less than half circle icon

Η σημασία της Παιδείας στα Μέσα και την Πληροφορία

Στο ψηφιακό περιβάλλον του 21ου αιώνα, όπου τα οπτικοακουστικά και ψηφιακά μέσα επικοινωνίας διαδραματίζουν αναμφισβήτητα κυρίαρχο και δομικό ρόλο στην επικοινωνία, την αναμετάδοση της πληροφορίας και τη διάδραση μεταξύ των χρηστών – θεατών – καταναλωτών, είναι αναγκαία η χάραξη μιας μακρόπνοης και με όραμα πολιτικής για την ενίσχυση της λειτουργίας τους ως παιδευτικών μηχανισμών με στόχο τη διαμόρφωση του ενεργού και ενημερωμένου πολίτη, προ-απαιτούμενο της συμμετοχικής δημοκρατίας. 

Με επίκεντρο την ευρωπαϊκή και διεθνή κινητικότητα, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας – ΕΚΟΜΕ Α.Ε. αποδέχεται τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και επιδιώκει να αποτελέσει σημείο καινοτομίας και μετάδοσης τεχνογνωσίας στον οπτικοακουστικό χώρο με γνώμονα τον πολίτη, τον επαγγελματία, τον ακαδημαϊκό, τον φοιτητή, τον εκπαιδευτικό, τα παιδιά και τους νέους. 

Η οπτικοακουστική και ψηφιακή παιδεία συνιστούν θεμελιώδη στοιχεία της παιδείας στα Μέσα (media literacy), η οποία σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (COM 2007/833, REC 2009/625/EC, COM 2018/22, Council Conclusions 9641/2016) είναι ένα σύνολο ικανοτήτων που περιλαμβάνει: 

  • Την πρόσβαση στα παραδοσιακά και νέα μέσα επικοινωνίας μέσω της κατάλληλης υποδομής
  • Την κατανόηση, ανάλυση και κριτική αξιολόγηση των μηνυμάτων των Μέσων και των περιεχομένων τους
  • Tη δυνατότητα έκφρασης και δημιουργίας στα Μέσα, σε διαφορετικές πολυμεσικές πλατφόρμες και επικοινωνιακές συνθήκες

Η παιδεία στα Μέσα συμβάλλει στην εξοικείωση με όλα τα μέσα επικοινωνίας και τον οπτικό πολιτισμό: τον Τύπο (ειδησεογραφική παιδεία), την τηλεόραση και το ραδιόφωνο (οπτικοακουστική παιδεία), τον κινηματογράφο (κινηματογραφική παιδεία), το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες (ψηφιακή παιδεία), τη διαφήμιση στα ΜΜΕ και την οπτική εμπορική επικοινωνία (εμπορική / διαφημιστική παιδεία), τα βιντεοπαιχνίδια, το κινούμενο σχέδιο (animation), τις εικονικές πραγματικότητες (VR, AR, MR) και οιαδήποτε μορφή έκφρασης και επικοινωνίας στη σύγχρονη, ψηφιακή εποχή προς μια ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης. 

Στον διεθνή χάρτη, η UNESCO προσεγγίζει το πεδίο ολιστικά, υπό μία συνολική οπτική, ενοποιώντας τις δύο σχολές σκέψης, την παιδεία στα μέσα και την παιδεία στην πληροφορία, σε έναν ενιαίο όρο: «Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία» (Media & Information Literacy -MIL). Ο νέος όρος περιλαμβάνει το σύνολο κοινωνικών, επικοινωνιακών και τεχνικών ικανοτήτων που ενθαρρύνουν τη συγκρότηση μιας ισχυρής κοινωνίας ανταλλαγής πληροφοριών. Το EKOME υιοθετεί τον εν λόγω ορισμό, αναγνωρίζοντας ότι, υπό το πρίσμα της σύγκλισης των Μέσων και του περιεχομένου, είναι πιο ενδεδειγμένο να συμπεριλαμβάνονται και οι πάροχοι περιεχομένου και πληροφοριών σε μια γενική περιεκτική ορολογία. 

Στόχος των δράσεων είναι το ΕΚΟΜΕ να παίξει τον ρόλο του εθνικού συντονιστή και θεματοφύλακα στο πεδίο της εξοικείωσης, της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στα οπτικοακουστικά, κινηματογραφικά και ψηφιακά δρώμενα της χώρας. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, καλεί σε συνέργεια οργανισμούς, φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επαγγελματικές ενώσεις και κάθε ενδιαφερόμενο από τον χώρο της οπτικοακουστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, της παιδείας, των ψηφιακών τεχνών, του κινουμένου σχεδίου και του κινηματογράφου προκειμένου να συνδράμουν στην υλοποίηση μιας μακρόπνοης οπτικοακουστικής και ψηφιακής πολιτικής στη χώρα. 

Για να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Οπτικοακουστικής Παιδείας και Ερευνών του ΕΚΟΜΕ: educate@ekome.media

Με επίκεντρο την ευρωπαϊκή και διεθνή κινητικότητα, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας – ΕΚΟΜΕ Α.Ε. αποδέχεται τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και επιδιώκει να αποτελέσει σημείο καινοτομίας και μετάδοσης τεχνογνωσίας στον οπτικοακουστικό χώρο με γνώμονα τον πολίτη, τον επαγγελματία, τον ακαδημαϊκό, τον φοιτητή, τον εκπαιδευτικό, τα παιδιά και τους νέους.

Στρατηγική του ΕΚΟΜΕ για την Εκπαίδευση

To ΕΚΟΜΕ επιδιώκει να αποτελέσει τον εθνικό κόμβο αναφοράς στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και πληροφόρηση στον οπτικοακουστικό τομέα και την επικοινωνία προς την παραγωγή έμπειρων και καταρτισμένων στελεχών στη δημιουργική βιομηχανία και την καλλιέργεια κριτικών δεξιοτήτων όλων των πολιτών, προκειμένου να μπορούν να εκμεταλλευτούν στο έπακρον τα οφέλη της ψηφιακής εποχής. Ταυτόχρονα, το ΕΚΟΜΕ συγκροτεί διεθνές κέντρο επαφών μέσω του εκτεταμένου δικτύου του με εκπαιδευτικούς φορείς, δομές και οργανώσεις των ΜΜΕ, των οπτικοακουστικών μέσων και του κινηματογράφου στην Ευρώπη και τον κόσμο, καθώς και μέσω της διασύνδεσης με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. 

Σε αυτό το πνεύμα, το ΕΚΟΜΕ εγκαινίασε νέα συνεργασία με την UNESCO και το εκπαιδευτικό της δίκτυο GAPMIL – Global Alliance for Partnerships in Media & Information Literacy, στις 25 Οκτωβρίου 2018, στη Λιθουανία, κατά τη διάρκεια του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου και της Παγκόσμιας Εβδομάδας της UNESCO για την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία. Η νέα συνεργασία αφορά στον συντονισμό του Ευρω-μεσογειακού Παραρτήματος (European Sub-Chapter Mediterranean Group) της διακρατικής συμμαχίας GAPMIL με στόχο την προώθηση των ζητημάτων Παιδείας στα Μέσα και την Πληροφορία στη Νότια Ευρώπη, ως προαπαιτούμενης βασικής δεξιότητας όλων των πολιτών του 21ου αιώνα. Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την UNESCO GAPMIL και τον συντονισμό του GAPMIL European Sub-Chapter Mediterranean Group, το ΕΚΟΜΕ μετέφρασε στα ελληνικά τον Οδηγό “MIL Clicks PACT – Σκέψου Κριτικά, Δράσε Έξυπνα”  για την ορθή και υπεύθυνη χρήση των κοινωνικών μέσων και του διαδικτύου. Η δράση της κοινότητας MIL Clicks από την UNESCO αφορά σε μια δέσμευση για τη χρήση των ψηφιακών μέσων με βάση την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία. Είναι διαθέσιμη σε 5 γλώσσες.
Η Λευκή Βίβλος για την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία
Το ΕΚΟΜΕ παρουσίασε τη Λευκή Βίβλο για την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία, στο πλαίσιο των δράσεων εορτασμού για την Παγκόσμια Εβδομάδα για την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία (24-31 Οκτωβρίου 2018). Η Λευκή Βίβλος είναι το πρώτο επίσημο policy paper του ΕΚΟΜΕ για τον τρίτο πυλώνα δράσης του, την Εκπαίδευση, που ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές του φορέα στο πλαίσιο του στρατηγικού του σχεδίου. Αφορά στο εννοιολογικό πλαίσιο γύρω από την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας και της προσέγγισης της UNESCO, αποτυπώνει το πρίσμα του ΕΚΟΜΕ και συμπυκνώνει την ερευνητική, επιστημονική και πρακτική προσέγγιση του φορέα στο εν λόγω πεδίο.

Είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε

Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με την αίτησή σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Έχετε άλλες ερωτήσεις;

Περιηγηθείτε στις Συχνές Ερωτήσεις επιλέγοντας την κατηγορία που σας ενδιαφέρει