Δραστηριότητες - Ekome

ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Το ΕΚΟΜΕ στο 31ο Money Show 2023
Tα οφέλη για τον τουρισμό, την οικονομία και την ενδυνάμωση του brand «Ελλάδα» στο εξωτερικό από τη δημιουργία ενός ανθηρού οπτικοακουστικού τομέα στη χώρα, αναδείχθηκαν στην εκδήλωσ...