ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Invest-Digitise-Educate 2.0
Στο ΕΚΟΜΕ, έχοντας ως κύριο μέλημά μας την προστασία και ανάδειξη του οπτικοακουστικού κλάδου στη χώρα μας, ερχόμενοι αντιμέτωποι με το δεύτερο κύμα της πανδημίας COVID-19, συνεχίζου...