Συχνές Ερωτήσεις - EKOME

EKOME

Συχνές Ερωτήσεις

Βρείτε τις απαντήσεις που ψάχνετε

Επενδυτικό κίνητρο (cash rebate) / 37
Τι είναι η κρατική ενίσχυση (cash rebate) του ΕΚΟΜΕ;

Αποτελεί κρατική επιχορήγηση των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μέσω επιστροφής καθορισμένου ποσοστού που δίνεται μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και εφόσον ελεγχθούν τα υλοποιηθέντα έξοδα του επενδυτικού σχεδίου. Το ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Το ποσό της κρατικής ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ δεν δίνεται τμηματικά κατά τη διάρκεια της παραγωγής ούτε προκαταβολικά πριν την έναρξη της παραγωγής, αλλά αφού ολοκληρωθεί η παραγωγή, ως επιστροφή χρημάτων.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στο ελληνικό cash rebate για την κατηγορία ψηφιακό παιχνίδι;

i) Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια και λειτουργούν με σκοπό την παραγωγή ή την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων (με ΚΑΔ 62.01.21).

ii) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων που έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργούν με σκοπό την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων (με ΚΑΔ 62.01.21).

Σε περιπτώσεις διασυνοριακών παραγωγών, αιτήσεις για την υπαγωγή στο καθεστώς cash rebate υποβάλλονται μόνο από επιχείρηση παραγωγής που είναι εγκατεστημένη ή έχει υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια.

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση υπαγωγής στο ελληνικό cash rebate;

Η αίτηση υποβάλλεται online είτε στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στο www.ependyseis.gr είτε μέσω της ιστοσελίδας μας www.ekome.media. Μετά τη σύνδεση στην πλατφόρμα «Επενδυτικό Κίνητρο Οπτικοακουστικών Έργων» ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμβουλευθεί το εγχειρίδιο για την υποβολή της αίτησης (εγχειρίδιο χρήσης). Για την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εγγραφούν πρώτα στην πλατφόρμα www.ependyseis.gr. Παρακολουθήστε εδώ τα ενημερωτικά βίντεο με τις οδηγίες υποβολής προτάσεων στην πλατφόρμα του ΠΣΚΕ.

Πότε μπορώ να κάνω αίτηση υπαγωγής στο ελληνικό cash rebate;

Μπορείτε να κάνετε αίτηση στο EKOME καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι αιτήσεις για κρατική ενίσχυση για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων μπορούν να υποβληθούν έως και 10 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών παραγωγής ή/και μετα-παραγωγής στην ελληνική επικράτεια.

Ποιος είναι ο φορέας υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου;

Φορέας θεωρείται ο παραγωγός ή ο εκτελεστής παραγωγός που υποβάλει την αίτηση Υπαγωγής στο ΕΚΟΜΕ μέσω της πλατφόρμας www.ependyseis.gr. Σε περίπτωση που φορέας είναι ο εκτελεστής παραγωγός, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η γραπτή εξουσιοδότηση από τον Παραγωγό ή τους Παραγωγούς ή τους Συμπαραγωγούς ότι του δίνουν το δικαίωμα να υποβάλει την αίτηση υπαγωγής.

Ποιος είναι ο δικαιούχος που θα λάβει την κρατική ενίσχυση από το ΕΚΟΜΕ;

Δικαιούχος μπορεί να είναι:
α) Ο ημεδαπός παραγωγός (η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται είτε από τον ίδιο είτε μέσω εκτελεστή παραγωγού).
β) Ο αλλοδαπός παραγωγός, εφόσον έχει υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια που λειτουργεί με σκοπό την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων (με ΚΑΔ 62.01.21) και ελληνικό τραπεζικό IBAN.
γ) Ο φορέας υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον έχει γραπτή εξουσιοδότηση από τον παραγωγό ή τους παραγωγούς ή τους συμπαραγωγούς που τον ορίζει δικαιούχο για να λάβει την κρατική ενίσχυση από το ΕΚΟΜΕ.

Τι σημαίνει έναρξη και λήξη του επενδυτικού σχεδίου;

Έναρξη του επενδυτικού σχεδίου θεωρείται η ημερομηνία που:

α) είτε ξεκινούν οι διαδικασίες συγγραφής του Game Design Document,

β) είτε ξεκινούν οι εργασίες μετα-παραγωγής στην ελληνική επικράτεια.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της πρότασης υπαγωγής είναι οι διαδικασίες συγγραφής του Game Design Document (για ψηφιακό παιχνίδι) να ξεκινούν όχι νωρίτερα από 10 ημερολογιακές μέρες μετά την αίτηση υπαγωγής.

Λήξη επενδυτικού σχεδίου θεωρείται η ημερομηνία που ορίζει ο Φορέας ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών παραγωγής η/και της μετα-παραγωγής του έργου.

Από πότε θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες;

Οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου θεωρούνται επιλέξιμες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής.

Υπάρχει χρονικό όριο για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου;

Τα επενδυτικά σχέδια έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση ολοκλήρωσής τους εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Υπάρχει ανώτατο όριο στο ποσό της κρατικής ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ;

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης (cash rebate) του ΕΚΟΜΕ που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο είναι 12.000.000€.

Πόσο καιρό χρειάζεται για να εγκριθεί ένα επενδυτικό σχέδιο;

Η διαδικασία για να εγκριθεί η αίτηση υπαγωγής από το ΕΚΟΜΕ διαρκεί έως και έξι εβδομάδες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Το ποσό της κρατικής ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ φορολογείται;

Το ποσό της κρατικής ενίσχυσης ΔΕΝ προσαυξάνει τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποτελεί μειωτικό στοιχείο του κόστους της δαπάνης που επιχορηγήθηκε και ΔΕΝ φορολογείται.

Ποιο είναι το κόστος υποβολής της αίτησης;

Για την υποβολή αίτησης απαιτείται παράβολο ύψους 0,0005 του συνόλου των εκτιμώμενων επιλέξιμων δαπανών. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε ελάχιστο ποσό τα εκατό πενήντα ευρώ (€150) και σε ανώτατο τα χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500) για τις κατηγορίες (Ψηφιακό Παιχνίδι, Κινηματογραφική/Τηλεοπτική Ταινία Μικρού Μήκους, Κινούμενο Σχέδιο, Κινηματογραφική Ταινία Τεκμηρίωσης, Τηλεοπτική Σειρά Τεκμηρίωσης), και σε ελάχιστο ποσό τα διακόσια πενήντα ευρώ (€250) και σε ανώτατο τα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2.500) για τις κατηγορίες (Κινηματογραφική Ταινία, Τηλεοπτική Σειρά, Τμήματα Επεισοδίων Τηλεοπτικής Σειράς)

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης για την υπαγωγή, απαιτείται η καταβολή επιπρόσθετου παράβολου, το ποσό του οποίου ορίζεται σε 0,0002 των επιλέξιμων δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου, όπως ορίζεται στην απόφαση για την υπαγωγή. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε ελάχιστο ποσό τα διακόσια ευρώ (€200) και σε ανώτατο τα χίλια ευρώ (€1.000) εκτός από τις κατηγορίες (Ψηφιακό Παιχνίδι, Κινηματογραφική/Τηλεοπτική Ταινία Μικρού Μήκους, Κινούμενο Σχέδιο, Κινηματογραφική Ταινία Τεκμηρίωσης, Τηλεοπτική Σειρά Τεκμηρίωσης) για τις οποίες το ποσό ανέρχεται σε ελάχιστο ποσό τα εκατό ευρώ (€100) και σε ανώτατο τα χίλια ευρώ (€1.000).

Πώς καθορίζονται τα πολιτιστικά κριτήρια;

Τα πολιτιστικά κριτήρια καθορίζονται σύμφωνα με τον Ν. 4487/2017 και η ικανοποίησή τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκριση μιας αίτησης υπαγωγής και λόγο αποκλεισμού εάν δεν πληρούνται.

Ο Φορέας υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου συμπληρώνει όλα τα πολιτιστικά κριτήρια και προχωράει σε αιτιολογημένη αυτοβαθμολόγηση για κάθε ξεχωριστό πολιτιστικό κριτήριο. Στη συνέχεια της αξιολόγησης της αίτησης υπαγωγής, η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Νομιμότητας και Αξιολόγησης του ΕΚΟΜΕ αποδέχεται ή μεταβάλλει την βαθμολογία των πολιτιστικών κριτηρίων.

Ποια οπτικοακουστικά έργα είναι επιλέξιμα και ποια εξαιρούνται;

Επιλέξιμα οπτικοακουστικά έργα για υπαγωγή είναι οι κινηματογραφικές ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, τα ντοκιμαντέρ, οι τηλεοπτικές σειρές, οι ταινίες κινουμένων σχεδίων και τα ψηφιακά παιχνίδια.

Μη επιλέξιμα οπτικοακουστικά έργα για υπαγωγή είναι οι μουσικές συναυλίες, οι ηχογραφημένες παραστάσεις, οι αθλητικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, τα ριάλιτι σόου, οι βιντεοσκοπήσεις εκδηλώσεων, οι διαφημίσεις, οι ενημερωτικές-ψυχαγωγικές εκπομπές κ.λπ.

Τι σημαίνει ο όρος επιλέξιμες δαπάνες και πώς καθορίζονται;

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 80% του συνολικού προϋπολογισμού του οπτικοακουστικού έργου.

Στην περίπτωση οπτικοακουστικών έργων με επιλέξιμες δαπάνες άνω των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (8.000.000€), για τις δαπάνες της παρ. 1, που αφορούν σε πνευματικά δικαιώματα σεναρίου και σκηνοθεσίας ή, σε περίπτωση ψηφιακού παιχνιδιού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού, για τις δαπάνες που αφορούν δικαιώματα χρήσης εικόνων – φωνής, σχεδιασμό χαρακτήρων, πηγαίο κώδικα, και αμοιβές συνεργείου (crew) και ηθοποιών (cast) εκτός του εκτελεστή παραγωγής, επιτρέπεται η λήψη τιμολογίων που έχουν εκδοθεί από φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες με καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση σε χώρα της αλλοδαπής. Η αξία των αλλοδαπών τιμολογίων του προηγούμενου εδαφίου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δεν δύναται να ξεπερνά το ποσοστό 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προ-παραγωγής θεωρούνται επιλέξιμες;

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες προ-παραγωγής που έχουν πραγματοποιηθεί, τιμολογηθεί και πληρωθεί μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Υπάρχει ελάχιστο ή μέγιστο όριο επιλέξιμων δαπανών;

Ως ελάχιστο όριο επιλέξιμων δαπανών για την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου προσδιορίζεται το ποσό των €30.000 για ψηφιακό παιχνίδι.

Το μέγιστο όριο επιλέξιμων δαπανών για την υποβολή αίτησης υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται στο ποσό των 30.000.000€.

Εάν οι τελικές επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιηθούν είναι λιγότερες από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, πώς υπολογίζεται η ενίσχυση;

Εάν οι τελικές υλοποιημένες δαπάνες είναι λιγότερες από τις εγκεκριμένες, το επενδυτικό σχέδιο θα λάβει λιγότερα χρήματα κρατικής ενίσχυσης από το ΕΚΟΜΕ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν πραγματοποιηθεί εγκεκριμένες δαπάνες σε ποσοστό τουλάχιστον 60% σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του σύμφωνα με το ΦΕΚ υπαγωγής. Εάν το επενδυτικό σχέδιο έχει υλοποιήσει μικρότερο ποσοστό από το 60% των εγκεκριμένων του δαπανών, χάνει οποιοδήποτε δικαίωμα κρατικής ενίσχυσης από το ΕΚΟΜΕ.

Ποια έγγραφα πρέπει να υποβάλω μαζί με την αίτησή μου;

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:
• Δήλωση ότι αποδέχεστε τους όρους της διαδικασίας
• Σύμβαση μεταξύ των εταίρων (συμπαραγωγή, Σύμβαση με Εκτελεστή Παραγωγό κλπ.)
• Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του Φορέα ή/και Δικαιούχο, όπως το καταστατικό, ισολογισμός, πιστοποιητικό μη πτώχευσης κλπ.
• Σχέδιο παραγωγής και αναλυτικό προϋπολογισμό για τα έξοδα που θα προκύψουν στην Ελλάδα
• Ένα οριστικό σχέδιο χρηματοδότησης που να απαριθμεί όλες τις πηγές χρηματοδότησης, συνοδευόμενο από τις σχετικές συμβάσεις
• Τα πολιτιστικά κριτήρια με αιτιολογημένη αυτοβαθμολόγηση
• Γενική παρουσίαση και περιγραφή του οπτικοακουστικού έργου
• Περίληψη του εγχειριδίου σχεδιασμού (Concept Design Document) του ψηφιακού παιχνιδιού.

Ο πλήρης κατάλογος των απαραίτητων εγγράφων υποβολής πρότασης υπαγωγής συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα 1 της ΚΥΑ 149/2020 (ΦΕΚ Β 3272/06.08.2020).

Τι είναι η περίληψη του εγχειριδίου σχεδιασμού (Concept Design Document);

Η περίληψη του εγχειριδίου σχεδιασμού (Concept Design Document) αποτελεί την τεχνική περίληψη της ιδέας του οπτικοακουστικού έργου και υποβάλλεται ως έγγραφο με αναφορά στις εξής κατηγορίες: A) Σελίδα Τίτλου, B) Γενική Παρουσίαση, Γ) Γενική Περιγραφή του Παιχνιδιού.

Υπάρχουν περιορισμοί στο ύψος των δαπανών για αμοιβές βασικών συντελεστών του προϋπολογισμού που θεωρούνται επιλέξιμες;

Οι συνολικές αμοιβές των βασικών συντελεστών (πνευματικά δικαιώματα για πηγαίο κώδικα, χρήση φωνής ή εικόνας διασήμων, δαπάνες για κτήση αδειών εκμετάλλευσης επί προϋφιστάμενων έργων, αμοιβές για σενάριο, παραγωγή, μουσική, σκηνοθεσία, δύο βασικοί ρόλοι) είναι επιλέξιμες έως 35% των επιλέξιμων δαπανών του οπτικοακουστικού έργου.
Σημειώνουμε ότι οι δαπάνες αμοιβών είναι επιλέξιμες μόνο όταν αποδεικνύεται η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και των σχετικών φόρων στην ελληνική επικράτεια.

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αλλοδαπού προσωπικού;

Οι δαπάνες αμοιβών αλλοδαπού προσωπικού είναι επιλέξιμες μόνο όταν παρέχονται οι υπηρεσίες στην ελληνική επικράτεια και έχουν εξοφληθεί οι φορολογικές και ασφαλιστικές δαπάνες τους ή έχουν απαλλαχθεί νόμιμα από αυτές.

Σε περίπτωση που μία παραγωγή πραγματοποιήσει στην Ελλάδα επιλέξιμες δαπάνες μεγαλύτερες από 8.000.000€ γίνονται δεκτά σαν επιλέξιμα αλλοδαπά τιμολόγια της παραγωγής μέχρι του ποσοστού των 50% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

Επιλέξιμες Δαπάνες Cash Rebate (40% των επιλέξιμων δαπανών) Ανώτατο ποσό cash rebate (επί επιλέξιμων δαπανών που τιμολογούνται από την αλλοδαπή)
5.000.000 2.000.000  0
8.000.000 3.200.000 1.600.000
20.000.000 8.000.000 4.000.000
30.000.000 12.000.000 6.000.000
40.000.000 12.000.000 (ανώτατο όριο του νόμου) 6.000.000

 

Παράδειγμα 1
Το πρώτο παράδειγμα αφορά παραγωγή στην οποία το τελικό υλοποιημένο συνολικό επιλέξιμο κόστος παραγωγής ανέρχεται στο ποσό των 5,000,000 ευρώ (επιλέξιμες δαπάνες). Στην περίπτωση αυτή το cash rebate θα μπορούσε θεωρητικά να ανέλθει σε ποσό ύψους 2,000,000 ευρώ (40% του ως άνω συνολικού επιλέξιμου κόστους). Για την παραγωγή αυτή όμως το 60% των επιλέξιμων δαπανών (αξίας 3.000.000) τιμολογείται από την Ελλάδα ενώ το 40% των επιλέξιμων δαπανών (αξίας 2.000.000) τιμολογείται από την αλλοδαπή. Στην περίπτωση αυτή το cash rebate περιορίζεται, όπως και στο παρελθόν, και μπορεί να ανέλθει σε ποσό 1.200.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο (=3.000.000@40%). Oι επιλέξιμες δαπάνες που τιμολογήθηκαν από την αλλοδαπή (αξίας 2.000.000) δεν μπορούν να ληφθούν καν υπόψη διότι το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών δεν έχει υπερβεί το ελάχιστο ποσό των 8,000,000 ευρώ (το ελάχιστο ποσό δηλαδή επιλέξιμων δαπανών που ορίζει ο νόμος).

Παράδειγμα 2
Το δεύτερο παράδειγμα αφορά παραγωγή στην οποία το συνολικό κόστος παραγωγής ανέρχεται στο ποσό των 15.000.000 και το τελικό υλοποιημένο συνολικό επιλέξιμο κόστος παραγωγής στην Ελλάδα ανέρχεται στο ποσό των 10,000,000 ευρώ (επιλέξιμες δαπάνες). Στην περίπτωση αυτή το cash rebate θα μπορεί να ανέλθει σε ποσό ύψους 4.000.000 ευρώ (40% του ως άνω συνολικού επιλέξιμου κόστους). Όμως το 90% των επιλέξιμων τιμολογίων (αξίας 9.000.000) εκδίδονται στην Ελλάδα και το 10% των σχετικών τιμολογίων (αξίας 1,000,000) εκδίδεται στην αλλοδαπή. Στην περίπτωση αυτή το cash rebate δεν επηρεάζεται και (υπό τις προϋποθέσεις πάντα που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις) μπορεί να ανέλθει σε ποσό 4.000.000.

Παράδειγμα 3
Το τρίτο παράδειγμα αφορά παραγωγή στην οποία το συνολικό κόστος παραγωγής ανέρχεται πάλι στο ποσό των 15.000.000 και το τελικό υλοποιημένο συνολικό επιλέξιμο κόστος παραγωγής στην Ελλάδα ανέρχεται πάλι στο ποσό των 10,000,000 ευρώ (επιλέξιμες δαπάνες). Στην περίπτωση αυτή το cash rebate θα μπορεί πάλι να ανέλθει κατ’ ανώτατο όριο τα 4.000.000 ευρώ (40% του ως άνω συνολικού επιλέξιμου κόστους). Όμως στο τρίτο παράδειγμα το 10% των σχετικών τιμολογίων (αξίας 1.000.000) εκδίδονται στην Ελλάδα και το 90% των σχετικών τιμολογίων (αξίας 9.000.000) εκδίδεται στην αλλοδαπή. Στην περίπτωση αυτή το cash rebate επηρεάζεται σημαντικά. Ειδικότερα από το ως άνω τελικό υλοποιημένο συνολικό επιλέξιμο κόστος παραγωγής όπου μόνο το 1.000.000 τιμολογήθηκε στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα 9.000.000 τιμολογήθηκαν από την αλλοδαπή, σε ότι έχει να κάνει με τα αλλοδαπά τιμολόγια, μόνο τιμολόγια ύψους 5,000,000 μπορούν να ληφθούν υπόψη (=50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών). Άρα το ποσό της σχετικής επιχορήγησης αντί να ανέλθει στο ποσό των 4,000,000, θα διαμορφωθεί ως εξής: (α) 40% του κόστους που τιμολογήθηκε στην Ελλάδα (δηλαδή 400.000 ευρώ) και (β) το 40% των 5.000.000 (λόγω του ορίου του 50% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών) που τιμολογήθηκε στην αλλοδαπή (δηλαδή 2.000.000). Άρα η συνολική επιχορήγηση στην συγκεκριμένη παραγωγή δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 2.400.000 (=400.000+2.000.000).

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες μετακίνησης συντελεστών προς την Ελλάδα;

Οι δαπάνες μετακίνησης συντελεστών από το εξωτερικό στην Ελλάδα είναι επιλέξιμες, εφόσον έχουν αφετηρία ή προορισμό την Ελλάδα και έχουν εκδοθεί οι σχετικοί ναύλοι από εταιρεία τουριστικών ταξιδιών ασφαλιστικά και φορολογικά υπόχρεη στις ελληνικές αρχές, η οποία και εκδίδει τα σχετικά νομιμοποιητικά παραστατικά. Οι συντελεστές θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στη λίστα συντελεστών και στα όρντινο της παραγωγής.

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες ενοικίασης εξοπλισμού που εισάγεται από το εξωτερικό;

Επιλέξιμες είναι όσες δαπάνες πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και διαθέτουν σχετικά παραστατικά αγοράς ή ενοικίασης που έχουν εκδοθεί από εταιρείες που έχουν έδρα και φορολογούνται στην Ελλάδα.

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για τη δημιουργία «πιλότου»;

Οι δαπάνες για τη δημιουργία πιλότου ενός επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στο πρόγραμμα cash rebate δεν συνιστούν επιλέξιμες δαπάνες.

Υπολογίζονται στο συνολικό επιλέξιμο κόστος παραγωγής τα έξοδα μάρκετινγκ, προβολής και επικοινωνίας;

Δεν υπολογίζονται στο συνολικό επιλέξιμο κόστος παραγωγής οι δαπάνες μάρκετινγκ, προβολής και επικοινωνίας, οι οποίες αποτελούν δαπάνες προώθησης και όχι παραγωγής ενός οπτικοακουστικού έργου.

Υπάρχει ανώτατο όριο στο ποσοστό των κρατικών ενισχύσεων που μπορεί να περιέχεται στον συνολικό προϋπολογισμό του οπτικοακουστικού έργου;

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., το άθροισμα των κρατικών ενισχύσεων για ένα οπτικοακουστικό έργο σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ε.Ε. δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του. Στην περίπτωση της διασυνοριακής παραγωγής, η μέγιστη επιδότηση μπορεί να φτάσει το 60% του συνολικού προϋπολογισμού του (συνυπολογιζόμενης και της κρατικής ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ) και στην περίπτωση του «δύσκολου» οπτικοακουστικού έργου, το 80% του συνολικού προϋπολογισμού του (συνυπολογιζόμενης και της κρατικής ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ).

Εάν, για παράδειγμα, ο συνολικός προϋπολογισμός ενός επενδυτικού σχεδίου με έναν παραγωγό είναι 1.000.000€ και έχει ήδη επιχορηγηθεί από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου με 200.000€, από το CNC με 200.000€ και από το ZDF με 100.000€, έχει λάβει δηλαδή σύνολο κρατικών ενισχύσεων 500.000€, ποσό  που ανέρχεται στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού, η παραγωγή αυτή δεν μπορεί να είναι επιλέξιμη για υπαγωγή στο ΕΚΟΜΕ, γιατί εάν λάβει και την κρατική ενίσχυση από το ΕΚΟΜΕ, θα υπερβεί το ποσοστό του 50% του συνόλου των κρατικών ενισχύσεων στο συνολικό του προϋπολογισμό.

Ποιες παραγωγές θεωρούνται διασυνοριακές;

Διασυνοριακές παραγωγές θεωρούνται οι συμπαραγωγές στις οποίες συμμετέχουν εταιρείες παραγωγής από περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

Τι είναι το «δύσκολο» οπτικοακουστικό έργο;

«Δύσκολο» είναι ένα αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην παραγωγή και στην προώθηση και πληροί κάποιες ή όλες από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα
β) είναι το πρώτο ή/και το δεύτερο έργο ενός σκηνοθέτη είτε το πρώτο ή/και το δεύτερο έργο του παραγωγού
γ) έχει προϋπολογισμό μέχρι €500.000.

Υπάρχει ειδική κατηγορία στα πολιτιστικά κριτήρια (πίνακας Ε) που καθορίζει πότε ένα οπτικοακουστικό έργο μπορεί να οριστεί ως «δύσκολο» με αιτιολογημένη αυτοβαθμολόγηση από τον Φορέα, την οποία στη συνέχεια αξιολογεί η αρμόδια επιτροπή του ΕΚΟΜΕ.

Μπορεί να υποβάλει αίτηση υπαγωγής μια νεοσύστατη εταιρεία παραγωγής;

Μια νεοσύστατη εταιρεία παραγωγής μπορεί να υποβάλει αίτημα για ενίσχυση, έχοντας την υποχρέωση να υποβάλει οικονομικά στοιχεία για την περίοδο που έχει συσταθεί. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για ενίσχυση έχουν και οι υπό σύσταση εταιρείες, καθώς και οι κοινοπραξίες, τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζει το άρθρο 3 του Ν.4704/2020.

Υπάρχει ανώτατο όριο στην αμοιβή της εταιρείας που κάνει εκτέλεση παραγωγής;

Ως ανώτατο όριο αμοιβής για την εταιρεία που κάνει εκτέλεση παραγωγής έχει οριστεί το ποσοστό του 10% στο συνολικό προϋπολογισμό που έχει αναλάβει να εκτελέσει και που αποδεικνύεται βάση συμφωνητικού με την παραγωγό εταιρεία.

Πρέπει να περιλαμβάνεται o ΦΠΑ που αναλογεί στον προϋπολογισμό ενός οπτικοακουστικού έργου;

Οι προβλεπόμενες δαπάνες στον προϋπολογισμό ενός σχεδίου ΔΕΝ συμπεριλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκτός από όσες αφορούν καύσιμα, διαμονή και διατροφή, οι οποίες υπολογίζονται με τον σχετικό ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που υλοποιηθούν λιγότερες ή περισσότερες δαπάνες από τις εγκεκριμένες, υπάρχει η δυνατότητα για αίτημα τροποποίησης του επιλέξιμου προϋπολογισμού;

Ο φορέας έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα τροποποίησης του εγκεκριμένου επιλέξιμου προϋπολογισμού, εφόσον υποβάλει αίτημα τροποποίησης στο www.ependyseis.gr πριν από την ημερομηνία της λήξης του επενδυτικού του έργου.

Μπορώ να αυξήσω το σύνολο του επιλέξιμου προϋπολογισμού με αίτημα τροποποίησης;

Το αίτημα τροποποίησης γίνεται δεκτό, εφόσον εξακολουθούν να τηρούνται οι κατά νόμο γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής. Το αίτημα συνοδεύεται υποχρεωτικά από αιτιολόγηση της σκοπιμότητάς του με σχετική τεχνική περιγραφή. Κατόπιν λήψης του αιτήματος, και προκειμένου για την έγκρισή του ή μη, απαιτείται επανεξέταση της βαθμολογίας των πολιτιστικών κριτηρίων που έλαβε το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο.

Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης στις κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού;

Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης στις κατηγορίες του προϋπολογισμού, εάν στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου υπάρχουν αυξομειώσεις μεταξύ των 7 βασικών κατηγοριών δαπανών άνω του ποσοστού 20% χωρίς, όμως, να μεταβάλλεται ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου, και με την προϋπόθεση το αίτημα τροποποίησης να έχει κατατεθεί πριν από την λήξη του επενδυτικού σχεδίου.

Είναι δυνατόν ο δικαιούχος της ενίσχυσης να πάρει δάνειο εκχωρώντας στην τράπεζα το δικαίωμα της απευθείας είσπραξης της κρατικής ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ;

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης, εφόσον είναι εταιρεία παραγωγής με ελληνικό ΑΦΜ, είναι δυνατόν να πάρει βραχυπρόθεσμο δάνειο από τραπεζικά ιδρύματα της ημεδαπής ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται απευθείας στην τράπεζα, με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης της απαίτησης.

Έλεγχος-Ολοκλήρωση / 12
Πότε πρέπει να υποβάλω αίτημα ελέγχου;

Υποβάλετε αίτημα ελέγχου εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης του επενδυτικού σας σχεδίου. Θα πρέπει να καταθέσετε το αίτημά σας στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την έκθεση του Ορκωτού λογιστή που προσλαμβάνετε και πληρώνετε εσείς. Η Έκθεση του Ορκωτού λογιστή θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 7651/2021 (ΦΕΚ Β’ 1086/22.03.2021).

Όλη η διαδικασία αιτήματος ελέγχου διενεργείται μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr;

Υποβάλετε την ηλεκτρονική Αίτηση Ελέγχου στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr). με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή. Υποβάλετε στο ΕΚΟΜΕ, φυσικό φάκελο, εντός 3 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο ΠΣΚΕ, με τα αντίγραφα των παραστατικών δαπανών και τα απαραίτητα συνοδευτικά τους (όπως περιγράφονται στον Οδηγό Αίτησης Καταβολής Ενίσχυσης).

Για την επισύναψη αρχείων στο ΠΣΚΕ, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:

  • Μέγιστο μέγεθος ανά επισυναπτόμενο: 10ΜΒ
  • Συνολικό μέγιστο όριο μεγέθους επισυναπτόμενων ανά ενέργεια: 50ΜΒ
  • Επιτρεπόμενα είδη αρχείων: .gif, .zip, .rar
Πότε και πώς καταθέτουμε τον συμπληρωμένο πίνακα Προϋπολογισμού και Απολογισμού του έργου;

Ο συγκεκριμένος πίνακας κατατίθεται σε μορφή excel τόσο σε φυσική όσο και σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Υπόδειγμα θα βρείτε αναρτημένο στο www.ependyseis.gr.

Πώς μπορεί κανείς να παρατείνει το διάστημα υποβολής του αιτήματος ελέγχου;

Δεν προβλέπεται παράταση στο διάστημα υποβολής αιτήματος ελέγχου. Ωστόσο, αν η λήξη του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει παρέλθει, ο Φορέας μπορεί να υποβάλει αίτημα τροποποίησης που αφορά στην παράταση της ημερομηνίας λήξης του επενδυτικού σχεδίου, μεταφέροντας την σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξω κατά την υποβολή του αιτήματος ελέγχου;

Καλό θα ήταν να αποφύγετε να οριστικοποιήσετε την ηλεκτρονική Αίτηση Ελέγχου πριν λύσετε όλες τις οικονομοτεχνικές σας απορίες! Το Εγχειρίδιο Ελέγχου σας κατευθύνει βήμα-βήμα στην όλη διαδικασία.

Για τεχνικές απορίες ή δυσκολίες που συναντάτε κατά την ηλεκτρονική υποβολή του Αιτήματος Ελέγχου μέσω του συστήματος ΠΣΚΕ, μπορείτε να απευθύνεστε στο e-mail: info@ekome.media.

Για γενικότερες οικονομοτεχνικές απορίες σχετικά με την υποβολή του Αιτήματος Ελέγχου, μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματά σας στο e-mail: cashrebate@ekome.media. H ομάδα διαχείρισης των επενδυτικών σχεδίων θα σας καθοδηγήσει άμεσα.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται από τον Φορέα για να καταθέσει Αίτημα Ελέγχου;

Προς διευκόλυνση των επενδυτικών φορέων, το ΕΚΟΜΕ έχει εκπονήσει και ανεβάσει στο www.ependyseis.gr (στις Πληροφορίες) έναν Οδηγό Αίτησης Καταβολής Ενίσχυσης, που αποσαφηνίζει τον αριθμό και το είδος των αναγκαίων συνοδευτικών εγγράφων, προκειμένου να κατατεθεί Αίτημα Ελέγχου.

Επισημαίνουμε τα εξής: η υποβολή του αιτήματος περιλαμβάνει δύο στάδια A) πρώτα υποβάλλεται η ηλεκτρονική αίτηση στο www.ependyseis.gr με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, B) κατατίθεται στο ΕΚΟΜΕ ένας φυσικός φάκελος με τα αντίγραφα των παραστατικών δαπανών και τα απαραίτητα συνοδευτικά τους (όπως περιγράφονται στον Οδηγό Αίτησης Καταβολής Ενίσχυσης) και την Έκθεση του Ορκωτού Λογιστή σύμφωνα με το πρότυπο που ορίζει η σχετική ΚΥΑ 7651/2021 (ΦΕΚ Β’ 1086).

Τι ακριβώς είναι η τεχνική περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου στον Οδηγό Αίτησης Ελέγχου-δικαιολογητικά ελέγχου, 3 (ζ);

Στη φάση του ελέγχου θα επισημάνετε τυχόν αποκλίσεις/τροποποιήσεις σε σχέση με την τεχνική περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου που έχει ήδη εγκριθεί κατόπιν της σχετικής αίτησης Υπαγωγής. Δηλαδή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχικό σας κείμενο, προσθέτοντας τις τελικές διαφοροποιήσεις αιτιολογημένες και καταλήγοντας στο τελικό υλοποιημένο επενδυτικό σχέδιο. Αν σε κάποιο σημείο, π.χ. στο (β) (σενάριο) δεν έχουν επέλθει αλλαγές, αναφέρετε ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρξε καμία μεταβολή ως προς το αρχικό σχέδιο.

Σε περίπτωση που η Αίτηση Ελέγχου παρουσιάζει ελλείψεις, αυτές οδηγούν σε απόρριψη της Αίτησης από το Όργανο Ελέγχου;

Όχι, το αίτημά σας δεν απορρίπτεται εξαιτίας ενδεχόμενων ελλείψεων, δεδομένου ότι αυτές εντοπίζονται και καταγράφονται κατά τη διενέργεια της ελεγκτικής διαδικασίας, όπως περιγράφεται στην σχετική νομοθεσία.

Το Όργανο Ελέγχου εξετάζει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και αποστέλλει στον Φορέα του επενδυτικού σχεδίου ηλεκτρονική επιστολή ελλειπόντων δικαιολογητικών. Από την ημέρα παραλαβής της επιστολής, ο Φορέας έχει χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ημερολογιακών ημερών για τη συγκέντρωση και αποστολή των ελλειπόντων δικαιολογητικών στο ΕΚΟΜΕ.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει ο φυσικός φάκελος που θα κατατεθεί στο ΕΚΟΜΕ;

Στον φυσικό φάκελο περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

α) Έκθεση του Ορκωτού Λογιστή σύμφωνα με το πρότυπο που ορίζει η σχετική ΚΥΑ 7651/2021 (ΦΕΚ Β’ 1086/22.03.2021),

β) τα αντίγραφα των παραστατικών όλων των επιλέξιμων δαπανών, σφραγισμένα με το μοναδιαίο αριθμό υποβολής αίτησης, ευκρινώς φωτοτυπημένα από το πρωτότυπό τους, με επισυναπτόμενη εξίσου ευκρινής την απόδειξη εξόφλησής τους,

γ) λίστα με τα προς ενίσχυση παραστατικά που αιτείται ο φορέας, καθώς και τις εξοφλήσεις τους (βλέπε προτυποποιημένο αρχείο «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ Π.Υ. και ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» στον Οδηγό Αίτησης Καταβολής Ενίσχυσης). Για τη διευκόλυνση του λογιστικού ελέγχου ο συγκεκριμένος πίνακας να περιλαμβάνεται και στα ηλεκτρονικά αρχεία που ανεβάζει ο φορέας στο ΠΣΚΕ στη φάση της υποβολής του αιτήματος ελέγχου,

δ) η κίνηση των λογαριασμών (καρτέλες) προμηθευτών,

ε) η κίνηση λογαριασμών όψεως του φορέα,

στ) ο σκληρός δίσκος usb 3.0 με το οπτικοακουστικό υλικό που τεκμηριώνει την εκπλήρωση των πολιτιστικών κριτηρίων,

ζ) Σε περίπτωση που τακτικό προσωπικό του φορέα έχει εργαστεί για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, στο φυσικό φάκελο πρέπει να περιλαμβάνονται και αναλυτικά timesheets με τις ώρες που αφιέρωσαν σε αυτό (σε σχέση με το σύνολο του ωραρίου τους).

Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ταξινόμηση που πρέπει να τηρήσουμε στον φυσικό φάκελο με τα παραστατικά δαπανών;

Για την ταχύτερη διεξαγωγή του ελέγχου είναι απαραίτητη η όμοια ταξινόμηση των παραστατικών στον φυσικό φάκελο, με τη λογική του παραρτήματος 2 της ΚΥΑ 7651/2021 (ΦΕΚ Β’ 1086/22.03.2021) που χωρίζει τις επιλέξιμες δαπάνες σε επτά διακριτές κατηγορίες (δαπάνες πνευματικών δικαιωμάτων, αμοιβές συνεργείων κλπ.). και στον Πίνακα Π.Υ. και Απολογισμού.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει ο σκληρός δίσκος usb 3.0;

Το τελικό παραδοτέο usb 3.0 θα περιλαμβάνει υλικό από το οποίο τεκμαίρεται η εκπλήρωση των πολιτιστικών κριτηρίων, χάρη στα οποία έγινε εφικτή η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου σε καθεστώς ενίσχυσης. Είναι σκόπιμος ένας απολογισμός της μοριοδότησης για την εκπλήρωση ή όχι των πολιτιστικών κριτηρίων με την ανάδειξη τυχόν αποκλίσεων από την Αίτηση Υπαγωγής. Ο σκληρός δίσκος θα περιέχει φωτογραφικό υλικό από την παραγωγή, δημοσιεύματα τοπικού τύπου σχετικά με την παραγωγή, “making of”, τίτλοι ταινίας αρχής ή/και τέλους με αναγραφόμενο το λογότυπο του ΕΚΟΜΕ κ.λπ.

Τι πρέπει να κάνω για να πληρωθώ το ποσό της κρατικής ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ εφόσον έχει εκδοθεί σχετική απόφαση ολοκλήρωσης;

Αφού εκδοθεί η απόφαση ολοκλήρωσης, θα σας ζητηθούν συγκεκριμένα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε στη Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΚΟΜΕ, έτσι ώστε, μετά τον σχετικό έλεγχο, να καταβληθεί η ενίσχυση με ένα τραπεζικό έμβασμα στο ΙΒΑΝ του Δικαιούχου.

Τροποποίηση / 3
Σε περίπτωση που υλοποιηθούν λιγότερες ή περισσότερες δαπάνες από τις εγκεκριμένες, υπάρχει η δυνατότητα για αίτημα τροποποίησης του επιλέξιμου προϋπολογισμού;

Ο φορέας έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα τροποποίησης του εγκεκριμένου επιλέξιμου προϋπολογισμού, εφόσον υποβάλει αίτημα τροποποίησης στο www.ependyseis.gr πριν από την ημερομηνία της λήξης του επενδυτικού του έργου.

Μπορώ να αυξήσω το σύνολο του επιλέξιμου προϋπολογισμού με αίτημα τροποποίησης;

Το αίτημα τροποποίησης γίνεται δεκτό, εφόσον εξακολουθούν να τηρούνται οι κατά νόμο γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής. Το αίτημα συνοδεύεται υποχρεωτικά από αιτιολόγηση της σκοπιμότητάς του με σχετική τεχνική περιγραφή. Κατόπιν λήψης του αιτήματος, και προκειμένου για την έγκρισή του ή μη, απαιτείται επανεξέταση της βαθμολογίας των πολιτιστικών κριτηρίων που έλαβε το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο.

Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης στις κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού;

Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης στις κατηγορίες του προϋπολογισμού, εάν στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου υπάρχουν αυξομειώσεις μεταξύ των 7 βασικών κατηγοριών δαπανών άνω του ποσοστού 20% χωρίς, όμως, να μεταβάλλεται ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου, και με την προϋπόθεση το αίτημα τροποποίησης να έχει κατατεθεί πριν από την λήξη του επενδυτικού σχεδίου.

Υπαγωγή / 30
Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στο ελληνικό cash rebate για την κατηγορία ψηφιακό παιχνίδι;

i) Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια και λειτουργούν με σκοπό την παραγωγή ή την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων (με ΚΑΔ 62.01.21).

ii) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων που έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργούν με σκοπό την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων (με ΚΑΔ 62.01.21).

Σε περιπτώσεις διασυνοριακών παραγωγών, αιτήσεις για την υπαγωγή στο καθεστώς cash rebate υποβάλλονται μόνο από επιχείρηση παραγωγής που είναι εγκατεστημένη ή έχει υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια.

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση υπαγωγής στο ελληνικό cash rebate;

Η αίτηση υποβάλλεται online είτε στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στο www.ependyseis.gr είτε μέσω της ιστοσελίδας μας www.ekome.media. Μετά τη σύνδεση στην πλατφόρμα «Επενδυτικό Κίνητρο Οπτικοακουστικών Έργων» ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμβουλευθεί το εγχειρίδιο για την υποβολή της αίτησης (εγχειρίδιο χρήσης). Για την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εγγραφούν πρώτα στην πλατφόρμα www.ependyseis.gr. Παρακολουθήστε εδώ τα ενημερωτικά βίντεο με τις οδηγίες υποβολής προτάσεων στην πλατφόρμα του ΠΣΚΕ.

Πότε μπορώ να κάνω αίτηση υπαγωγής στο ελληνικό cash rebate;

Μπορείτε να κάνετε αίτηση στο EKOME καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι αιτήσεις για κρατική ενίσχυση για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων μπορούν να υποβληθούν έως και 10 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών παραγωγής ή/και μετα-παραγωγής στην ελληνική επικράτεια.

Ποιος είναι ο φορέας υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου;

Φορέας θεωρείται ο παραγωγός ή ο εκτελεστής παραγωγός που υποβάλει την αίτηση Υπαγωγής στο ΕΚΟΜΕ μέσω της πλατφόρμας www.ependyseis.gr. Σε περίπτωση που φορέας είναι ο εκτελεστής παραγωγός, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η γραπτή εξουσιοδότηση από τον Παραγωγό ή τους Παραγωγούς ή τους Συμπαραγωγούς ότι του δίνουν το δικαίωμα να υποβάλει την αίτηση υπαγωγής.

Ποιος είναι ο δικαιούχος που θα λάβει την κρατική ενίσχυση από το ΕΚΟΜΕ;

Δικαιούχος μπορεί να είναι:
α) Ο ημεδαπός παραγωγός (η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται είτε από τον ίδιο είτε μέσω εκτελεστή παραγωγού).
β) Ο αλλοδαπός παραγωγός, εφόσον έχει υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια που λειτουργεί με σκοπό την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων (με ΚΑΔ 62.01.21) και ελληνικό τραπεζικό IBAN.
γ) Ο φορέας υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον έχει γραπτή εξουσιοδότηση από τον παραγωγό ή τους παραγωγούς ή τους συμπαραγωγούς που τον ορίζει δικαιούχο για να λάβει την κρατική ενίσχυση από το ΕΚΟΜΕ.

Από πότε θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες;

Οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου θεωρούνται επιλέξιμες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής.

Υπάρχει ανώτατο όριο στο ποσό της κρατικής ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ;

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης (cash rebate) του ΕΚΟΜΕ που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο είναι 12.000.000€.

Πόσο καιρό χρειάζεται για να εγκριθεί ένα επενδυτικό σχέδιο;

Η διαδικασία για να εγκριθεί η αίτηση υπαγωγής από το ΕΚΟΜΕ διαρκεί έως και έξι εβδομάδες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Ποιο είναι το κόστος υποβολής της αίτησης;

Για την υποβολή αίτησης απαιτείται παράβολο ύψους 0,0005 του συνόλου των εκτιμώμενων επιλέξιμων δαπανών. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε ελάχιστο ποσό τα εκατό πενήντα ευρώ (€150) και σε ανώτατο τα χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500) για τις κατηγορίες (Ψηφιακό Παιχνίδι, Κινηματογραφική/Τηλεοπτική Ταινία Μικρού Μήκους, Κινούμενο Σχέδιο, Κινηματογραφική Ταινία Τεκμηρίωσης, Τηλεοπτική Σειρά Τεκμηρίωσης), και σε ελάχιστο ποσό τα διακόσια πενήντα ευρώ (€250) και σε ανώτατο τα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2.500) για τις κατηγορίες (Κινηματογραφική Ταινία, Τηλεοπτική Σειρά, Τμήματα Επεισοδίων Τηλεοπτικής Σειράς)

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης για την υπαγωγή, απαιτείται η καταβολή επιπρόσθετου παράβολου, το ποσό του οποίου ορίζεται σε 0,0002 των επιλέξιμων δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου, όπως ορίζεται στην απόφαση για την υπαγωγή. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε ελάχιστο ποσό τα διακόσια ευρώ (€200) και σε ανώτατο τα χίλια ευρώ (€1.000) εκτός από τις κατηγορίες (Ψηφιακό Παιχνίδι, Κινηματογραφική/Τηλεοπτική Ταινία Μικρού Μήκους, Κινούμενο Σχέδιο, Κινηματογραφική Ταινία Τεκμηρίωσης, Τηλεοπτική Σειρά Τεκμηρίωσης) για τις οποίες το ποσό ανέρχεται σε ελάχιστο ποσό τα εκατό ευρώ (€100) και σε ανώτατο τα χίλια ευρώ (€1.000).

Πώς καθορίζονται τα πολιτιστικά κριτήρια;

Τα πολιτιστικά κριτήρια καθορίζονται σύμφωνα με τον Ν. 4487/2017 και η ικανοποίησή τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκριση μιας αίτησης υπαγωγής και λόγο αποκλεισμού εάν δεν πληρούνται.

Ο Φορέας υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου συμπληρώνει όλα τα πολιτιστικά κριτήρια και προχωράει σε αιτιολογημένη αυτοβαθμολόγηση για κάθε ξεχωριστό πολιτιστικό κριτήριο. Στη συνέχεια της αξιολόγησης της αίτησης υπαγωγής, η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Νομιμότητας και Αξιολόγησης του ΕΚΟΜΕ αποδέχεται ή μεταβάλλει την βαθμολογία των πολιτιστικών κριτηρίων.

Ποια οπτικοακουστικά έργα είναι επιλέξιμα και ποια εξαιρούνται;

Επιλέξιμα οπτικοακουστικά έργα για υπαγωγή είναι οι κινηματογραφικές ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, τα ντοκιμαντέρ, οι τηλεοπτικές σειρές, οι ταινίες κινουμένων σχεδίων και τα ψηφιακά παιχνίδια.

Μη επιλέξιμα οπτικοακουστικά έργα για υπαγωγή είναι οι μουσικές συναυλίες, οι ηχογραφημένες παραστάσεις, οι αθλητικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, τα ριάλιτι σόου, οι βιντεοσκοπήσεις εκδηλώσεων, οι διαφημίσεις, οι ενημερωτικές-ψυχαγωγικές εκπομπές κ.λπ.

Τι σημαίνει ο όρος επιλέξιμες δαπάνες και πώς καθορίζονται;

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 80% του συνολικού προϋπολογισμού του οπτικοακουστικού έργου.

Στην περίπτωση οπτικοακουστικών έργων με επιλέξιμες δαπάνες άνω των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (8.000.000€), για τις δαπάνες της παρ. 1, που αφορούν σε πνευματικά δικαιώματα σεναρίου και σκηνοθεσίας ή, σε περίπτωση ψηφιακού παιχνιδιού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού, για τις δαπάνες που αφορούν δικαιώματα χρήσης εικόνων – φωνής, σχεδιασμό χαρακτήρων, πηγαίο κώδικα, και αμοιβές συνεργείου (crew) και ηθοποιών (cast) εκτός του εκτελεστή παραγωγής, επιτρέπεται η λήψη τιμολογίων που έχουν εκδοθεί από φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες με καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση σε χώρα της αλλοδαπής. Η αξία των αλλοδαπών τιμολογίων του προηγούμενου εδαφίου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δεν δύναται να ξεπερνά το ποσοστό 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προ-παραγωγής θεωρούνται επιλέξιμες;

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες προ-παραγωγής που έχουν πραγματοποιηθεί, τιμολογηθεί και πληρωθεί μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Υπάρχει ελάχιστο ή μέγιστο όριο επιλέξιμων δαπανών;

Ως ελάχιστο όριο επιλέξιμων δαπανών για την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου προσδιορίζεται το ποσό των €30.000 για ψηφιακό παιχνίδι.

Το μέγιστο όριο επιλέξιμων δαπανών για την υποβολή αίτησης υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται στο ποσό των 30.000.000€.

Εάν οι τελικές επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιηθούν είναι λιγότερες από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, πώς υπολογίζεται η ενίσχυση;

Εάν οι τελικές υλοποιημένες δαπάνες είναι λιγότερες από τις εγκεκριμένες, το επενδυτικό σχέδιο θα λάβει λιγότερα χρήματα κρατικής ενίσχυσης από το ΕΚΟΜΕ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν πραγματοποιηθεί εγκεκριμένες δαπάνες σε ποσοστό τουλάχιστον 60% σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του σύμφωνα με το ΦΕΚ υπαγωγής. Εάν το επενδυτικό σχέδιο έχει υλοποιήσει μικρότερο ποσοστό από το 60% των εγκεκριμένων του δαπανών, χάνει οποιοδήποτε δικαίωμα κρατικής ενίσχυσης από το ΕΚΟΜΕ.

Ποια έγγραφα πρέπει να υποβάλω μαζί με την αίτησή μου;

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:
• Δήλωση ότι αποδέχεστε τους όρους της διαδικασίας
• Σύμβαση μεταξύ των εταίρων (συμπαραγωγή, Σύμβαση με Εκτελεστή Παραγωγό κλπ.)
• Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του Φορέα ή/και Δικαιούχο, όπως το καταστατικό, ισολογισμός, πιστοποιητικό μη πτώχευσης κλπ.
• Σχέδιο παραγωγής και αναλυτικό προϋπολογισμό για τα έξοδα που θα προκύψουν στην Ελλάδα
• Ένα οριστικό σχέδιο χρηματοδότησης που να απαριθμεί όλες τις πηγές χρηματοδότησης, συνοδευόμενο από τις σχετικές συμβάσεις
• Τα πολιτιστικά κριτήρια με αιτιολογημένη αυτοβαθμολόγηση
• Γενική παρουσίαση και περιγραφή του οπτικοακουστικού έργου
• Περίληψη του εγχειριδίου σχεδιασμού (Concept Design Document) του ψηφιακού παιχνιδιού.

Ο πλήρης κατάλογος των απαραίτητων εγγράφων υποβολής πρότασης υπαγωγής συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα 1 της ΚΥΑ 149/2020 (ΦΕΚ Β 3272/06.08.2020).

Τι είναι η περίληψη του εγχειριδίου σχεδιασμού (Concept Design Document);

Η περίληψη του εγχειριδίου σχεδιασμού (Concept Design Document) αποτελεί την τεχνική περίληψη της ιδέας του οπτικοακουστικού έργου και υποβάλλεται ως έγγραφο με αναφορά στις εξής κατηγορίες: A) Σελίδα Τίτλου, B) Γενική Παρουσίαση, Γ) Γενική Περιγραφή του Παιχνιδιού.

Υπάρχουν περιορισμοί στο ύψος των δαπανών για αμοιβές βασικών συντελεστών του προϋπολογισμού που θεωρούνται επιλέξιμες;

Οι συνολικές αμοιβές των βασικών συντελεστών (πνευματικά δικαιώματα για πηγαίο κώδικα, χρήση φωνής ή εικόνας διασήμων, δαπάνες για κτήση αδειών εκμετάλλευσης επί προϋφιστάμενων έργων, αμοιβές για σενάριο, παραγωγή, μουσική, σκηνοθεσία, δύο βασικοί ρόλοι) είναι επιλέξιμες έως 35% των επιλέξιμων δαπανών του οπτικοακουστικού έργου.
Σημειώνουμε ότι οι δαπάνες αμοιβών είναι επιλέξιμες μόνο όταν αποδεικνύεται η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και των σχετικών φόρων στην ελληνική επικράτεια.

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αλλοδαπού προσωπικού;

Οι δαπάνες αμοιβών αλλοδαπού προσωπικού είναι επιλέξιμες μόνο όταν παρέχονται οι υπηρεσίες στην ελληνική επικράτεια και έχουν εξοφληθεί οι φορολογικές και ασφαλιστικές δαπάνες τους ή έχουν απαλλαχθεί νόμιμα από αυτές.

Σε περίπτωση που μία παραγωγή πραγματοποιήσει στην Ελλάδα επιλέξιμες δαπάνες μεγαλύτερες από 8.000.000€ γίνονται δεκτά σαν επιλέξιμα αλλοδαπά τιμολόγια της παραγωγής μέχρι του ποσοστού των 50% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

Επιλέξιμες Δαπάνες Cash Rebate (40% των επιλέξιμων δαπανών) Ανώτατο ποσό cash rebate (επί επιλέξιμων δαπανών που τιμολογούνται από την αλλοδαπή)
5.000.000 2.000.000  0
8.000.000 3.200.000 1.600.000
20.000.000 8.000.000 4.000.000
30.000.000 12.000.000 6.000.000
40.000.000 12.000.000 (ανώτατο όριο του νόμου) 6.000.000

 

Παράδειγμα 1
Το πρώτο παράδειγμα αφορά παραγωγή στην οποία το τελικό υλοποιημένο συνολικό επιλέξιμο κόστος παραγωγής ανέρχεται στο ποσό των 5,000,000 ευρώ (επιλέξιμες δαπάνες). Στην περίπτωση αυτή το cash rebate θα μπορούσε θεωρητικά να ανέλθει σε ποσό ύψους 2,000,000 ευρώ (40% του ως άνω συνολικού επιλέξιμου κόστους). Για την παραγωγή αυτή όμως το 60% των επιλέξιμων δαπανών (αξίας 3.000.000) τιμολογείται από την Ελλάδα ενώ το 40% των επιλέξιμων δαπανών (αξίας 2.000.000) τιμολογείται από την αλλοδαπή. Στην περίπτωση αυτή το cash rebate περιορίζεται, όπως και στο παρελθόν, και μπορεί να ανέλθει σε ποσό 1.200.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο (=3.000.000@40%). Oι επιλέξιμες δαπάνες που τιμολογήθηκαν από την αλλοδαπή (αξίας 2.000.000) δεν μπορούν να ληφθούν καν υπόψη διότι το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών δεν έχει υπερβεί το ελάχιστο ποσό των 8,000,000 ευρώ (το ελάχιστο ποσό δηλαδή επιλέξιμων δαπανών που ορίζει ο νόμος).

Παράδειγμα 2
Το δεύτερο παράδειγμα αφορά παραγωγή στην οποία το συνολικό κόστος παραγωγής ανέρχεται στο ποσό των 15.000.000 και το τελικό υλοποιημένο συνολικό επιλέξιμο κόστος παραγωγής στην Ελλάδα ανέρχεται στο ποσό των 10,000,000 ευρώ (επιλέξιμες δαπάνες). Στην περίπτωση αυτή το cash rebate θα μπορεί να ανέλθει σε ποσό ύψους 4.000.000 ευρώ (40% του ως άνω συνολικού επιλέξιμου κόστους). Όμως το 90% των επιλέξιμων τιμολογίων (αξίας 9.000.000) εκδίδονται στην Ελλάδα και το 10% των σχετικών τιμολογίων (αξίας 1,000,000) εκδίδεται στην αλλοδαπή. Στην περίπτωση αυτή το cash rebate δεν επηρεάζεται και (υπό τις προϋποθέσεις πάντα που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις) μπορεί να ανέλθει σε ποσό 4.000.000.

Παράδειγμα 3
Το τρίτο παράδειγμα αφορά παραγωγή στην οποία το συνολικό κόστος παραγωγής ανέρχεται πάλι στο ποσό των 15.000.000 και το τελικό υλοποιημένο συνολικό επιλέξιμο κόστος παραγωγής στην Ελλάδα ανέρχεται πάλι στο ποσό των 10,000,000 ευρώ (επιλέξιμες δαπάνες). Στην περίπτωση αυτή το cash rebate θα μπορεί πάλι να ανέλθει κατ’ ανώτατο όριο τα 4.000.000 ευρώ (40% του ως άνω συνολικού επιλέξιμου κόστους). Όμως στο τρίτο παράδειγμα το 10% των σχετικών τιμολογίων (αξίας 1.000.000) εκδίδονται στην Ελλάδα και το 90% των σχετικών τιμολογίων (αξίας 9.000.000) εκδίδεται στην αλλοδαπή. Στην περίπτωση αυτή το cash rebate επηρεάζεται σημαντικά. Ειδικότερα από το ως άνω τελικό υλοποιημένο συνολικό επιλέξιμο κόστος παραγωγής όπου μόνο το 1.000.000 τιμολογήθηκε στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα 9.000.000 τιμολογήθηκαν από την αλλοδαπή, σε ότι έχει να κάνει με τα αλλοδαπά τιμολόγια, μόνο τιμολόγια ύψους 5,000,000 μπορούν να ληφθούν υπόψη (=50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών). Άρα το ποσό της σχετικής επιχορήγησης αντί να ανέλθει στο ποσό των 4,000,000, θα διαμορφωθεί ως εξής: (α) 40% του κόστους που τιμολογήθηκε στην Ελλάδα (δηλαδή 400.000 ευρώ) και (β) το 40% των 5.000.000 (λόγω του ορίου του 50% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών) που τιμολογήθηκε στην αλλοδαπή (δηλαδή 2.000.000). Άρα η συνολική επιχορήγηση στην συγκεκριμένη παραγωγή δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 2.400.000 (=400.000+2.000.000).

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες μετακίνησης συντελεστών προς την Ελλάδα;

Οι δαπάνες μετακίνησης συντελεστών από το εξωτερικό στην Ελλάδα είναι επιλέξιμες, εφόσον έχουν αφετηρία ή προορισμό την Ελλάδα και έχουν εκδοθεί οι σχετικοί ναύλοι από εταιρεία τουριστικών ταξιδιών ασφαλιστικά και φορολογικά υπόχρεη στις ελληνικές αρχές, η οποία και εκδίδει τα σχετικά νομιμοποιητικά παραστατικά. Οι συντελεστές θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στη λίστα συντελεστών και στα όρντινο της παραγωγής.

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες ενοικίασης εξοπλισμού που εισάγεται από το εξωτερικό;

Επιλέξιμες είναι όσες δαπάνες πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και διαθέτουν σχετικά παραστατικά αγοράς ή ενοικίασης που έχουν εκδοθεί από εταιρείες που έχουν έδρα και φορολογούνται στην Ελλάδα.

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για τη δημιουργία «πιλότου»;

Οι δαπάνες για τη δημιουργία πιλότου ενός επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στο πρόγραμμα cash rebate δεν συνιστούν επιλέξιμες δαπάνες.

Υπολογίζονται στο συνολικό επιλέξιμο κόστος παραγωγής τα έξοδα μάρκετινγκ, προβολής και επικοινωνίας;

Δεν υπολογίζονται στο συνολικό επιλέξιμο κόστος παραγωγής οι δαπάνες μάρκετινγκ, προβολής και επικοινωνίας, οι οποίες αποτελούν δαπάνες προώθησης και όχι παραγωγής ενός οπτικοακουστικού έργου.

Υπάρχει ανώτατο όριο στο ποσοστό των κρατικών ενισχύσεων που μπορεί να περιέχεται στον συνολικό προϋπολογισμό του οπτικοακουστικού έργου;

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., το άθροισμα των κρατικών ενισχύσεων για ένα οπτικοακουστικό έργο σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ε.Ε. δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του. Στην περίπτωση της διασυνοριακής παραγωγής, η μέγιστη επιδότηση μπορεί να φτάσει το 60% του συνολικού προϋπολογισμού του (συνυπολογιζόμενης και της κρατικής ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ) και στην περίπτωση του «δύσκολου» οπτικοακουστικού έργου, το 80% του συνολικού προϋπολογισμού του (συνυπολογιζόμενης και της κρατικής ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ).

Εάν, για παράδειγμα, ο συνολικός προϋπολογισμός ενός επενδυτικού σχεδίου με έναν παραγωγό είναι 1.000.000€ και έχει ήδη επιχορηγηθεί από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου με 200.000€, από το CNC με 200.000€ και από το ZDF με 100.000€, έχει λάβει δηλαδή σύνολο κρατικών ενισχύσεων 500.000€, ποσό  που ανέρχεται στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού, η παραγωγή αυτή δεν μπορεί να είναι επιλέξιμη για υπαγωγή στο ΕΚΟΜΕ, γιατί εάν λάβει και την κρατική ενίσχυση από το ΕΚΟΜΕ, θα υπερβεί το ποσοστό του 50% του συνόλου των κρατικών ενισχύσεων στο συνολικό του προϋπολογισμό.

Ποιες παραγωγές θεωρούνται διασυνοριακές;

Διασυνοριακές παραγωγές θεωρούνται οι συμπαραγωγές στις οποίες συμμετέχουν εταιρείες παραγωγής από περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

Τι είναι το «δύσκολο» οπτικοακουστικό έργο;

«Δύσκολο» είναι ένα αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην παραγωγή και στην προώθηση και πληροί κάποιες ή όλες από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα
β) είναι το πρώτο ή/και το δεύτερο έργο ενός σκηνοθέτη είτε το πρώτο ή/και το δεύτερο έργο του παραγωγού
γ) έχει προϋπολογισμό μέχρι €500.000.

Υπάρχει ειδική κατηγορία στα πολιτιστικά κριτήρια (πίνακας Ε) που καθορίζει πότε ένα οπτικοακουστικό έργο μπορεί να οριστεί ως «δύσκολο» με αιτιολογημένη αυτοβαθμολόγηση από τον Φορέα, την οποία στη συνέχεια αξιολογεί η αρμόδια επιτροπή του ΕΚΟΜΕ.

Μπορεί να υποβάλει αίτηση υπαγωγής μια νεοσύστατη εταιρεία παραγωγής;

Μια νεοσύστατη εταιρεία παραγωγής μπορεί να υποβάλει αίτημα για ενίσχυση, έχοντας την υποχρέωση να υποβάλει οικονομικά στοιχεία για την περίοδο που έχει συσταθεί. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για ενίσχυση έχουν και οι υπό σύσταση εταιρείες, καθώς και οι κοινοπραξίες, τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζει το άρθρο 3 του Ν.4704/2020.

Υπάρχει ανώτατο όριο στην αμοιβή της εταιρείας που κάνει εκτέλεση παραγωγής;

Ως ανώτατο όριο αμοιβής για την εταιρεία που κάνει εκτέλεση παραγωγής έχει οριστεί το ποσοστό του 10% στο συνολικό προϋπολογισμό που έχει αναλάβει να εκτελέσει και που αποδεικνύεται βάση συμφωνητικού με την παραγωγό εταιρεία.

Πρέπει να περιλαμβάνεται o ΦΠΑ που αναλογεί στον προϋπολογισμό ενός οπτικοακουστικού έργου;

Οι προβλεπόμενες δαπάνες στον προϋπολογισμό ενός σχεδίου ΔΕΝ συμπεριλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκτός από όσες αφορούν καύσιμα, διαμονή και διατροφή, οι οποίες υπολογίζονται με τον σχετικό ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που υλοποιηθούν λιγότερες ή περισσότερες δαπάνες από τις εγκεκριμένες, υπάρχει η δυνατότητα για αίτημα τροποποίησης του επιλέξιμου προϋπολογισμού;

Ο φορέας έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα τροποποίησης του εγκεκριμένου επιλέξιμου προϋπολογισμού, εφόσον υποβάλει αίτημα τροποποίησης στο www.ependyseis.gr πριν από την ημερομηνία της λήξης του επενδυτικού του έργου.