Κατάλογοι - Μητρώα - EKOME

EKOME

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ : ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Κατάλογοι - Μητρώα

White hald circle icon

Μητρώο Οπτικοακουστικών Φορέων

Το ΕΚΟΜΕ προβαίνει στη δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου για όλα τα αρχεία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, όπως επίσης φυσικών και νομικών προσώπων, που φιλοξενούν, κατέχουν ή εκμεταλλεύονται οπτικοακουστικό υλικό. Στόχος της καταγραφής είναι ο εντοπισμός υλικού, ο συντονισμός των φορέων, η διασύνδεσή τους και η παροχή διάφορων υπηρεσιών, όπως η καθιέρωση ενιαίων προτύπων, η συνεργασία στην ψηφιοποίηση και συντήρηση του υλικού τους και η υποστήριξη των δράσεών τους.

Εθνικός Κατάλογος Οπτικοακουστικών Έργων

Για πρώτη φορά στη χώρα, το ΕΚΟΜΕ συγκροτεί εθνικό κατάλογο για το σύνολο της οπτικοακουστικής παραγωγής και κληρονομιάς της Ελλάδας, δηλαδή για τα κάθε είδους οπτικοακουστικά έργα που έχουν παραχθεί, παράγονται και που θα παραχθούν στη χώρα. Στον Κατάλογο θα είναι δηλωμένο κάθε έργο, οι συντελεστές του, τα πνευματικά δικαιώματα που το συνοδεύουν. Ο κατάλογος έργων θα είναι διασυνδεδεμένος με τον κατάλογο φορέων ώστε να είναι γνωστό ο φορέας στον φυλάσσονται υλικοί φορείς των έργων , η φυσική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, το αν έχει ψηφιοποιηθεί ή όχι.
Για πρώτη φορά στη χώρα, το ΕΚΟΜΕ συγκροτεί εθνικό κατάλογο έργων και μητρώο φορέων για το σύνολο της οπτικοακουστικής παραγωγής και κληρονομιάς της Ελλάδας.