ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Αφηγηματικού Παιχνιδιού (2020-21)

Tο ΕΚΟΜΕ, από κοινού με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, διοργανώνουν τον1ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Παιχνιδιού για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και της Ομογένειας. Ο Διαγωνισμός, που έλαβε την έγκριση του ΙΕΠ, θα πραγματοποιηθεί τη σχολική χρονιά 2020-21 και φιλοδοξεί να αξιοποιήσει την παιχνιδοκεντρική μάθηση για να εξοικειώσει μαθητές και εκπαιδευτικούς με τη σχεδίαση παιχνιδιού, έναν δυναμικό κλάδο, που γνωρίζει αλματώδη ανάπτυξη στη χώρα μας και διεθνώς.

Δείτε εδώ το Σχέδιο Προκήρυξης του Διαγωνισμού και την Έγκριση Διεξαγωγής του Διαγωνισμού.