Δημιουργία εθνικού πλαισίου ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην οπτικοακουστική παραγωγή

EKOME

Δημιουργία εθνικού πλαισίου ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην οπτικοακουστική παραγωγή

Δημιουργία εθνικού πλαισίου ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην οπτικοακουστική παραγωγή

  • από
ekome-espa-cover-GR

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός εθνικού πλαισίου για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας που σχετίζεται με την οπτικοακουστική παραγωγή. Ειδικότερα, προβλέπει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) για την υποστήριξη του συνόλου των δραστηριοτήτων μίας οπτικοακουστικής επιχείρησης στην Ελλάδα.

Στοχεύει στη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος του ΕΚΟΜΕ μέσω του οποίου θα αυτοματοποιηθούν διάφορες διαδικασίες του φορέα και των υπηρεσιών που προσφέρει προς τις επιχειρήσεις του οπτικοακουστικού τομέα. Μέσω του έργου θα υποστηριχθεί το δίκτυο 15 Τοπικών Γραφείων Διεκπεραίωσης / Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Film Offices) (13 στις Περιφέρειες και 2 στους Δήμους Αθηναίων και Θεσσαλονίκης) και η φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και προβολή τοποθεσιών (film locations) στην Ελληνική επικράτεια. Το έργο εκτός από την αρχική ψηφιοποίηση 400 τοποθεσιών στοχεύει και στη δημιουργία της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής στο ΕΚΟΜΕ, ώστε να μπορεί με ίδια μέσα να αναπτύξει περαιτέρω τις τοποθεσίες που θα προβάλλονται. Παράλληλα, μέσα από την υλοποίηση διαγωνισμού φωτογραφίας, θα εμπλουτιστεί σε μεγάλο βαθμό το ψηφιακό υλικό που θα προβάλλεται μέσα από το πληροφοριακό σύστημα του ΕΚΟΜΕ. Επιπλέον διευκολύνεται η ανάπτυξη της κατάλληλης τεχνογνωσίας των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και η συνεργασία με διεθνείς παραγωγές.

Με το έργο αυτό, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) αποκτά ένα βασικό επιχειρησιακό εργαλείο για την εκπλήρωσή της αποστολής του: την πλήρη τυποποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των εξωτερικών δραστηριοτήτων οπτικοακουστικών επιχειρήσεων στη χώρα, δηλαδή ενός είδους δραστηριοτήτων με εξαιρετική οικονομική αποδοτικότητα για τη χώρα, που επί δεκαετίες παραμένουν πρακτικά ανεκμετάλλευτες εξαιτίας του αυστηρού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που τις διέπει.

Το ΕΚΟΜΕ, με πλήρη σεβασμό στο υφιστάμενο αυτό πλαίσιο, αποκτά τη δυνατότητα να διευκολύνει ουσιωδώς τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προκειμένου να δραστηριοποιηθούν αποδοτικά, χωρίς οι κανόνες προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού κάλους της χώρας να αποτελούν εμπόδιο για τη δραστηριότητά τους, ενώ ταυτόχρονα τηρούνται απαρέγκλιτα. Επιπλέον, μέσω του έργου, το ΕΚΟΜΕ καθίσταται ώριμο για την ανάπτυξη του μηχανισμού του ώστε να καλύπτει με την άμεση και επιτόπια παρουσία του όλη τη χώρα, αναλαμβάνοντας πρακτικά σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς τη διεκπεραίωση των διαδικασιών αδειοδότησης εξωτερικών γυρισμάτων των οπτικοακουστικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, για τη διασφάλιση της ευρύτερης αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου, θα επιδιωχθεί η ευρύτερη δυνατή συνέργεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως για παράδειγμα, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ), ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι Περιφέρειες, οι Δήμοι κ.α.

Διάρκεια2018 έως 2023
Φορέας ΧρηματοδότησηςΕΣΠΑ 2014-2020 / Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Θεματικό ΠεδίοΨηφιακό Περιεχόμενο, Ψηφιακές Υπηρεσίες Περιεχομένου, Πληροφοριακά Συστήματα, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Επιχειρηματικότητα, Οπτικοακουστικά μέσα & Υπηρεσίες
Ρόλος ΕΚΟΜΕ Α.Ε.Δικαιούχος / Υπεύθυνος Λειτουργίας
Ετικέτες:

Κοινοποιήστε την Ανάρτηση