Διάκριση του ΕΚΟΜΕ για το Ψηφιακό Επιχειρησιακό Μοντέλο Λειτουργίας

EKOME

Διάκριση του ΕΚΟΜΕ για το Ψηφιακό Επιχειρησιακό Μοντέλο Λειτουργίας

Διάκριση του ΕΚΟΜΕ για το Ψηφιακό Επιχειρησιακό Μοντέλο Λειτουργίας

  • από

Το Υπουργείο Εσωτερικών συμπεριέλαβε το ΕΚΟΜΕ στον κατάλογο των βέλτιστων πρακτικών του Αποθετηρίου Καινοτομιών του Δημοσίου Τομέα, για τη σχεδίαση και ανάπτυξη του Ψηφιακού Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας του.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικής Λειτουργίας του ΕΚΟΜΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία ενός Φορέα, την επιχειρησιακή συνέχεια που πρέπει να υπάρχει και την αδιάλειπτη υποστήριξη της Διοίκησης και του προσωπικού, και επιδιώκοντας τρόπους εξοικονόμησης υλικών, ανέπτυξε ένα καινοτόμο ψηφιακό επιχειρησιακό μοντέλο, βασιζόμενο σε τεχνολογίες αιχμής και στο πλαίσιο που επιτάσσει η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Το καινοτόμο αυτό επιχειρησιακό μοντέλο καλύπτει την ανάγκη για απόλυτη ψηφιοποίηση των επιχειρησιακών λειτουργιών του ΕΚΟΜΕ, για παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, για τη διαχείριση των χρηματοδοτικών εργαλείων και των ενταγμένων έργων προς χρηματοδότηση, δίνοντας έμφαση στην απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που διαχειρίζεται ο φορέας.

Το μοντέλο αυτό παρέχει αφενός τη δυνατότητα λειτουργίας του ΕΚΟΜΕ εξ’ ολοκλήρου ψηφιακά και απομακρυσμένα, αφετέρου διευκολύνει το Φορέα να προσαρμόζεται τεχνικά στις οργανωτικές αλλαγές και στις εκάστοτε συνθήκες, δημιουργώντας προοπτικές για ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας. Η καινοτόμα αυτή πρακτική υπήρξε καθοριστική για το ΕΚΟΜΕ καθώς του επέτρεψε την πλήρη επιχειρησιακή του λειτουργία κατά την περίοδο της πανδημίας, αλλά και μέχρι σήμερα, όπου διατηρεί απρόσκοπτα την επιχειρησιακή του συνέχεια υπό καθεστώς τηλεργασίας όποτε είναι αναγκαίο, επεκτείνοντας παράλληλα τις ψηφιακές υπηρεσίες προς τρίτους, διευκολύνοντας το έργο του και δημιουργώντας μια νέα σύγχρονη κουλτούρα στο χώρο εργασίας.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί στρατηγική επιλογή για το ΕΚΟΜΕ, παρέχοντας ευελιξία και επιχειρησιακή συνέχεια στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής, υιοθετώντας Βέλτιστες Πρακτικές στο πλαίσιο οδηγιών του ΟΟΣΑ. Ειδικότερα, με ιδιαίτερη υπερηφάνεια διαπιστώνει ότι το μοντέλο αυτό αναγνωρίζεται και προωθείται από το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να αποτελέσει έμπνευση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών εδώ.

Να σημειωθεί ότι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Επικεφαλής της Microsoft για τον Δημόσιο Τομέα παγκοσμίως, Mazen Fayad, αναφέρεται ως πρότυπο τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΚΟΜΕ. Διαβάστε την ανάρτηση εδώ.

Ετικέτες:

Κοινοποιήστε την Ανάρτηση