Ανακοινώσεις Archives - Ekome
Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός εθνικού πλαισίου για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας που σχετίζεται με την οπτικοακουστική παραγωγή. Ειδικότερα, προβλέπει τη δημιουργία ενός ο...