Ενημέρωση λειτουργίας προγράμματος ενίσχυσης παραγωγής ο/α έργων στην Ελλάδα

EKOME

Ενημέρωση λειτουργίας προγράμματος ενίσχυσης παραγωγής ο/α έργων στην Ελλάδα

Ενημέρωση λειτουργίας προγράμματος ενίσχυσης παραγωγής ο/α έργων στην Ελλάδα

  • από

Το πρόγραμμα για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις υπαγωγής και τροποποίησης σύμφωνα με τον ν. 4487/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μέχρι και την 10η Μαΐου 2024.

Ετικέτες:

Κοινοποιήστε την Ανάρτηση