Πιστοποίηση ISO 9001 για διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από το ΕΚΟΜΕ

EKOME

Πιστοποίηση ISO 9001 για διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από το ΕΚΟΜΕ

Πιστοποίηση ISO 9001 για διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από το ΕΚΟΜΕ

  • από

Η QΜΣCert, διαπιστευμενος οργανισμός επιθεωρήσεων τρίτου μέρους και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης, πιστοποιεί ότι ο οργανισμός Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας ΑΕ – ΕΚΟΜΕ, με πεδίο εφαρμογής:  Διαχείριση και Εφαρμογή Συγχρηματοδοτούμενων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελληνική Κυβέρνηση, Προγραμμάτων, έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015. 

Βρείτε το πιστοποιητικό εδώ

Κοινοποιήστε την Ανάρτηση