Πιστοποίηση ISO 9001 για διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από το ΕΚΟΜΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πιστοποίηση ISO 9001 για διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από το ΕΚΟΜΕ

Η QΜΣCert, διαπιστευμενος οργανισμός επιθεωρήσεων τρίτου μέρους και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης, πιστοποιεί ότι ο οργανισμός Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας ΑΕ – ΕΚΟΜΕ, με πεδίο εφαρμογής:  Διαχείριση και Εφαρμογή Συγχρηματοδοτούμενων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελληνική Κυβέρνηση, Προγραμμάτων, έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015. 

Βρείτε το πιστοποιητικό εδώ