Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 12 θέσεις στο ΕΚΟΜΕ - EKOME

EKOME

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 12 θέσεις στο ΕΚΟΜΕ

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 12 θέσεις στο ΕΚΟΜΕ

  • από

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 51/13.12.2023/τ. Α.Σ.Ε.Π. η υπ’ αριθ. 3ΓΒ/2023 Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση 4.276 θέσεων κατηγορίας ΠΕ (μόνιμων και ΙΔΑΧ) σε φορείς του Δημοσίου, μεταξύ αυτών και δώδεκα (12) θέσεις ΙΔΑΧ στο ΕΚΟΜΕ ΑΕ, ως εξής:

  • Δύο (2) θέσεις ΠΕ Αρχειονόμων  – Βιβλιοθηκονόμων 
  • Τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 
  • Δύο (2) θέσεις ΠΕ Μηχανικών (1) (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) 
  • Τρεις (3) θέσεις ΠΕ Νομικών
  • Μία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής 

Κοινοποιήστε την Ανάρτηση