Μνημόνιο συνεργασίας ΕΔΥΤΕ και ΕΚΟΜΕ

EKOME

Μνημόνιο συνεργασίας ΕΔΥΤΕ και ΕΚΟΜΕ

Μνημόνιο συνεργασίας ΕΔΥΤΕ και ΕΚΟΜΕ

  • από

Μνημόνιο συνεργασίας ΕΚΟΜΕ – ΕΔΥΤΕ με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την προσβασιμότητα όλων στο εθνικό οπτικοακουστικό πολιτιστικό απόθεμα της χώρας. 

Σε υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν, στις 19 Δεκεμβρίου 2022, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας – ΕΚΟΜΕ και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET).  

Σκοπός της συνέργειας είναι η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ψηφιακού χαρακτήρα, μέσω των οποίων θα ενισχυθούν οι λειτουργίες και οι υποδομές που προορίζονται για την μακροχρόνια διατήρηση, τεκμηρίωση, πρόσβαση και διάθεση του εθνικού ψηφιακού οπτικοακουστικού περιεχομένου, και συγκεκριμένα στη μορφή ηχητικού, φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού, video games, ψηφιακών εφαρμογών και διαδραστικών έργων τέχνης. Η εν λόγω συνεργασία αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη για τους εμπλεκόμενους φορείς, για το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και για τους πολίτες τους χώρας, εξασφαλίζοντας την εύχρηστη και ασφαλή πρόσβασή τους στο εθνικό οπτικοακουστικό πολιτιστικό απόθεμα.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΥΤΕ, Καθηγητής ΕΜΠ Στέφανος Κόλλιας και ο Πρόεδρος & Δ/Σ του ΕΚΟΜΕ Παναγιώτης Κουάνης.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΟΜΕ κ. Παναγιώτης Κουάνης, χαιρετίζοντας τη σύναψη του μνημονίου, τόνισε ότι «η συνεργασία αυτή θα εξασφαλίσει την απαραίτητη τεχνική καθοδήγηση σε θέματα ψηφιακής αναβάθμισης και μετασχηματισμού στις λειτουργίες και τις υποδομές κυρίως του Εθνικού Αποθετηρίου του ΕΚΟΜΕ και θα προσφέρει επιστημονικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου και αξιόπιστου συστήματος απόθεσης, μακροχρόνιας διατήρησης, τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου του ΕΚΟΜΕ. Παράλληλα, θα ενισχύσει την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων μεταξύ ΕΚΟΜΕ και ΕΔΥΤΕ στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας, που αφορούν στην ψηφιακή πολιτειότητα, τις ψηφιακές ικανότητες και την παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία».

Ο Πρόεδρος της ΕΔΥΤΕ, Καθηγητής ΕΜΠ κ. Στέφανος Κόλλιας, δήλωσε: «το μνημόνιο συνεργασίας θα έχει αμοιβαίο όφελος για την ΕΔΥΤΕ και το ΕΚΟΜΕ στοχεύοντας στην ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών και υποστηρίζοντας την μακροχρόνια διατήρηση, τεκμηρίωση, πρόσβαση και διάθεση του εθνικού ψηφιακού περιεχομένου προς όλους. Η ΕΔΥΤΕ με βάση την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει θα παρέχει καθοδήγηση επιστημονικού και τεχνικού χαρακτήρα σε θέματα ψηφιακής αναβάθμισης και μετασχηματισμού, διαλειτουργικότητας των συστημάτων, σχεδιασμού και ανάπτυξης Αποθήκης Δεδομένων, σχεδιασμού και υλοποίησης πρότυπων ηλεκτρονικών εφαρμογών, καθώς και διασύνδεσης των δομών του ΕΚΟΜΕ με το δίκτυο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών–τεχνολογικών φορέων της χώρας».

Το ΕΚΟΜΕ, ως εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αρμόδιος για την οργάνωση, ψηφιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του εθνικού αρχείου οπτικοακουστικών μέσων και μέσων ψηφιακής προβολής, ψηφιακής επικοινωνίας και πληροφόρησης έχει ως αποστολή του τη συλλογή, διαφύλαξη, συντήρηση, τεκμηρίωση και εκμετάλλευση του συνόλου του οπτικοακουστικού αποθέματος της χώρας, μέσα από την υλοποίηση του Εθνικού Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών Αρχείων.

Η ΕΔΥΤΕ – GRNET είναι τεχνολογικός φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που παρέχει δικτυακές και υπολογιστικές υπηρεσίες σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και σε φορείς του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είναι υπεύθυνη για την προώθηση και διάδοση των εφαρμογών των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών, την σύνταξη και υλοποίηση την εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη των Ψηφιακών Δεξιοτήτων και για την προώθηση και υλοποίηση των στόχων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Κατέχει κεντρικό ρόλο συντονιστή όλων των ψηφιακών υποδομών για την Παιδεία και την Έρευνα, αξιοποιώντας εμπειρία 24 ετών λειτουργίας στους τομείς των προηγμένων υποδομών και υπηρεσιών δικτύου, υπολογιστικού νέφους και πληροφορικής και εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες στους στρατηγικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, της Εκπαίδευσης, της Έρευνας, της Υγείας και του Πολιτισμού.

Κοινοποιήστε την Ανάρτηση