Νέα Έκδοση iDea: "Αξιοποίηση ο/α μέσων στο σύγχρονο σχολείο"

EKOME

Νέα Έκδοση iDea: “Αξιοποίηση ο/α μέσων στο σύγχρονο σχολείο”

Νέα Έκδοση iDea: “Αξιοποίηση ο/α μέσων στο σύγχρονο σχολείο”

  • από

Ένας νέος τίτλος προστίθεται στις ψηφιακές εκδόσεις iDea του ΕΚΟΜΕ. Πρόκειται για το βιβλίο της Σοφίας Παπαδημητρίου και του Λοΐζου (Αλιβίζου) Σοφού, «Αξιοποίηση οπτικοακουστικών μέσων στο σύγχρονο σχολείο», έναν πολυτροπικό οδηγό σε μορφή pdf που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, και διατίθεται ελεύθερα από την σελίδα του ΕΚΟΜΕ.

Κατεβάστε το pdf εδώ.
Copyright © EKOME, Απρίλιος 2022
ISBN: 978-618-85398-1-5

Σύνοψη

Το περιεχόμενο του Οδηγού αναπτύσσεται σε πέντε κεφάλαια. Προηγείται μια κατατοπιστική εισαγωγή για την μάθηση που βασίζεται σε Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ως εκπαιδευτική στρατηγική, στην οποία οι μεν μαθητές συμμετέχουν ενεργά σε εποικοδομητικές δραστηριότητες μάθησης με την αξιοποίηση ψηφιακών πόρων, οι δε εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν νέους ρόλους και να γίνουν φορείς προώθησης της καινοτομίας στο σχολείο.

Στα πρώτα δύο κεφάλαια του Οδηγού εκτίθενται εποπτικά οι διαδικασίες αναζήτησης και πρόσβασης σε ο/α πόρους και οι μέθοδοι ένταξης σε διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης και παιδαγωγικής αξιοποίησης μέσα στη σχολική τάξη. Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο, ακολουθεί η παρουσίαση της μεθόδου της αντεστραμμένης τάξης και οι τρόποι αξιοποίησης του βίντεο κατά την εφαρμογή της.

Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά μεθόδους, σενάρια διδασκαλίας και καλές πρακτικές κριτικής προσέγγισης των ο/α μέσων. Η παραδοσιακή προσέγγιση θεωρεί τους πολίτες ευάλωτους και παθητικούς καταναλωτές των ο/α μέσων, που χρειάζεται να προστατευθούν από το επιβλαβές περιεχόμενο. Στον Οδηγό προκρίνεται μια διαφορετική οπτική, που αναγνωρίζει την κριτική αυτενέργεια των πολιτών και άρα δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση, παρέχοντας γνώση για τη λειτουργία των ο/α μέσων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής σκέψης.

Το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο του Οδηγού εστιάζει στη δημιουργική παραγωγή ο/α έργων και προτείνει μεθόδους ουσιαστικής στήριξης της δημιουργικότητας μέσα από κατάλληλες εκπαιδευτικές ενέργειες, στη βάση της παραδοχής ότι τα ψηφιακά μέσα, και ιδιαίτερα τα οπτικοακουστικά, έχουν διεισδύσει στην καθημερινότητα των μαθητών εντός και εκτός σχολείου. Επομένως, είναι κρίσιμης σημασίας να αξιοποιούνται στο σύγχρονο σχολείο οι δυνατότητες ανακάλυψης, συμμετοχής και δημιουργικής παραγωγής που τα μέσα αυτά προσφέρουν.

Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει ηλεκτρονικές πηγές, καλές πρακτικές και σενάρια εφαρμογής. Στόχος του Οδηγού είναι να προσφέρει τη δυνατότητα πειραματισμού στους/στις εκπαιδευτικούς, ώστε να εφαρμόσουν αλλά και να επεκτείνουν τις προτεινόμενες δραστηριότητες και να δώσουν με τη σειρά τους έμπνευση και κίνητρα αντίστοιχου πειραματισμού στους μαθητές και στις μαθήτριές τους.

Το περιεχόμενο του Οδηγού έχει βασιστεί σε επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού δύο κύκλων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, όπως εκπονήθηκε στο πλαίσιο μεταδιδακτορικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των προτάσεων εφαρμογής στην τάξη έχει στηριχτεί σε βέλτιστες/καλές πρακτικές και σενάρια διδασκαλίας από τη διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία.

Οι συγγραφείς

Δρ Σοφία Θ. Παπαδημητρίου
Η Σοφία Θ. Παπαδημητρίου σπούδασε Μαθηματικός, Πληροφορική και Επιχειρησιακή Έρευνα στο ΕΚΠΑ και είναι διδάκτορας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το 2020 ολοκλήρωσε τη μεταδιδακτορική της έρευνα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με θέμα «Ψηφιακός Γραμματισμός Εκπαιδευτικών σε Οπτικοακουστικά Μέσα σε Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης για τη Σχολική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση». Από το 2015 είναι προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχει συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, με αρθρογραφία στη θεματική της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και της αξιοποίησης των Ψηφιακών και Οπτικοακουστικών Μέσων στη Μάθηση.

Δρ. Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός
Ο Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική και Παιδαγωγική των Μέσων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Διδάσκει παιδαγωγική, παιδαγωγική μέσων, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ηλεκτρονική μάθηση, ψηφιακό γραμματισμό και ψηφιακό βίντεο στην εκπαίδευση στο ΠΤΔΕ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς και «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» σε περισσότερα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Δίδαξε σε πανεπιστήμια της Γερμανίας (Mainz, Wiesbaden, Frankfurt, Landau-Koblenz) και ήταν υπεύθυνος Jugendschutz (Ασφάλεια στο Διαδίκτυο) των 16 Κρατιδίων της Γερμανίας. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Είναι συν εκδότης του περιοδικού Animation, Φιλμ, Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και στον Πολιτισμό. Βιβλία του έχουν δημοσιευτεί στα Γερμανικά και στα Πολωνικά και πολλά άρθρα του στα Αγγλικά.

Βιβλιοπαρουσίαση «ΠροiDeaσμοί»

Με αφορμή την έκδοση του Οδηγού, το ΕΚΟΜΕ προσκαλεί τους συγγραφείς την Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022, 18.00-19.30 σε μια διαδικτυακή συζήτηση – παρουσίαση αυτού του χρηστικού και εκπαιδευτικού εργαλείου, που στόχο έχει να προσφέρει έμπρακτη υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση δράσεων οπτικοακουστικής αγωγής στις τάξεις τους. Η αναγκαιότητα υλοποίησης τέτοιων δράσεων αναδεικνύεται όλο και πιο συχνά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, καθώς στις μέρες μας οι μαθητές, «ψηφιακά γηγενείς» σύμφωνα με τον Prensky, εξοικειώνονται από όλο και μικρότερες ηλικίες με τα οπτικοακουστικά μέσα, και η σχέση τους με αυτά, ανεξάρτητα από το κατά πόσο διαμεσολαβείται από το σχολείο, δεν είναι μια απλώς παθητική σχέση, αλλά συνισταμένη πολλών παραγόντων, κοινωνικών, γνωσιακών και ψυχολογικών.

Η Δρ. Σοφία Παπαδημητρίου, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων ΥΠΑΙΘ, και ο Δρ. Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, συνομιλούν με τον Στέλιο Κυμιωνή, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΟΜΕ για την έκδοση του Οδηγού, την μακρά εμπειρία από προγράμματα επιμόρφωσης και την πολύπλευρη συνεργασία με εκπαιδευτικούς, αλλά και τα ζητήματα που αναδεικνύει ο ακαδημαϊκός αναστοχασμός.

Ελπίζουμε ότι ο Οδηγός θα αποδειχτεί χρήσιμο εργαλείο στα χέρια κάθε εκπαιδευτικού, αλλά και θα δώσει έναυσμα για τον πολλαπλασιασμό τέτοιων εκδοτικών συμβολών, οδηγών και εγχειριδίων, σε μια προοπτική δημιουργίας ενός πιο σταθερού ενδιαφέροντος γύρω από την οπτικοακουστική αγωγή στην εκπαίδευση.

Η διαδικτυακή παρουσίαση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας ZOOM και θα μεταδοθεί σε livestream από τη σελίδα μας στο Facebook. Εγγραφές εδώ.

Κοινοποιήστε την Ανάρτηση