Γνωρίστε τα μέλη της Μεσογειακής Ομάδας UNESCO MIL Alliance

EKOME

Γνωρίστε τα μέλη της Μεσογειακής Ομάδας UNESCO MIL Alliance

Γνωρίστε τα μέλη της Μεσογειακής Ομάδας UNESCO MIL Alliance

  • από

Το ΕΚΟΜΕ με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την κυκλοφορία του Οδηγού “Meet Our Members”, ενός e-booklet που παρουσιάζει τα μέλη της Μεσογειακής Ομάδας της Συμμαχίας UNESCO MIL Alliance. Ο Οδηγός, που επιμελήθηκε και εκδίδει το ΕΚΟΜΕ, περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για την ταυτότητα κάθε μέλους της ομάδας, τις κύριες δράσεις του στο πεδίο της Παιδείας στα Μέσα και την Πληροφορία, καθώς και χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας.

Το ΕΚΟΜΕ εγκαινίασε επισήμως τη συνεργασία του με την UNESCO για τον σχεδιασμό και την προαγωγή κοινών δράσεων για την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία τον Οκτώβριο του 2018. Επίκεντρο της συνεργασίας υπήρξε ο συντονισμός της Μεσογειακής Ομάδας της UNESCO MIL Alliance (πρώην GAPMIL) από το ΕΚΟΜΕ, ενώ γύρω από την ομάδα συσπειρώθηκαν σταδιακά αρκετοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του οπτικοακουστικού γραμματισμού και της πληροφορίας. Μέσα σε δύο χρόνια, η Ομάδα διευρύνθηκε, αριθμώντας σήμερα 35 μέλη από 10 χώρες της Μεσογείου, τα οποία λειτουργούν ως ενεργό δίκτυο και έχουν αναπτύξει διάφορους ειδικούς στόχους δράσης.

Μάλιστα στη διάρκεια της Παγκόσμιας Εβδομάδα της UNESCO για την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία 2020 (24-31 Οκτωβρίου), το ΕΚΟΜΕ εγκαινίασε μια σειρά από διαδικτυακά σεμινάρια, για την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μελών και τη διεξαγωγή ενός γόνιμου διαλόγου σε σχέση με δράσεις οπτικοακουστικής παιδείας.

Προσανατολισμένος σε αυτή την κατεύθυνση, ο Οδηγός “Meet Our Members” στόχο έχει να χαρτογραφήσει τις δράσεις για την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία στην περιοχή της Μεσογείου, όπως και να ενθαρρύνει τον διάλογο και τις συνέργειες μεταξύ των μελών της Μεσογειακής Ομάδας της UNESCO MIL Alliance. Κυρίως, όμως, φιλοδοξεί να αποτελέσει αφορμή για περισσότερες δημιουργικές συνεργασίες με κάθε ενεργό στον χώρο φορέα για την ανάπτυξη συντονισμένων δράσεων ψηφιακού γραμματισμού στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Οδηγός είναι ελεύθερα διαθέσιμος στην αγγλική γλώσσα εδώ.

Κοινοποιήστε την Ανάρτηση