Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Παιδεία στα Μέσα»: 3ο έτος λειτουργίας

EKOME

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Παιδεία στα Μέσα»: 3ο έτος λειτουργίας

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Παιδεία στα Μέσα»: 3ο έτος λειτουργίας

  • από

Το ΕΚΟΜΕ, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών (Τμήμα Συμβούλων Εκπαίδευσης) και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορίατου Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ως συντονιστικοί φορείς του Εθνικού Θεματικού Δικτύου σχολείων «Παιδεία στα Μέσα: τηλεόραση, διαδίκτυο, κινηματογράφος», προσκαλούν σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής, της Ελλάδας και της Ομογένειας, να συμμετάσχουν στο Δίκτυο κατά το τρίτο σχολικό έτος υλοποίησής του (2023-2024).

Σκοπός του Δικτύου είναι η καλλιέργεια του οπτικοακουστικού αλφαβητισμού των μαθητών όλων των βαθμίδων και η προώθηση της Παιδείας στα Μέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Με τις δράσεις του επιδιώκεται οι μαθητές να κατανοήσουν τον ρόλο των ΜΜΕ στη σύγχρονη και πολύπλοκη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, να αποκτήσουν εργαλεία για την κατανόηση της ιδιαίτερης «γλώσσας» κάθε Μέσου και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, να συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες της υπερβολικής ενασχόλησης με τα Μέσα και να ενισχυθεί η ενεργητική και θετική χρήση τους σε αυτά. Οι δράσεις του Δικτύου μπορούν να υλοποιούνται στο σχολικό περιβάλλον ή διαδικτυακά, να διαχέονται οριζόντια στο ωρολόγιο πρόγραμμα εμπλέκοντας όλα τα γνωστικά αντικείμενα και να βασίζονται στις αρχές της βιωματικής μάθησης.

Το Δίκτυο λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Συνεργαζόμενοι φορείς είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, η ΕΡΤ, η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης/Προεδρία της Κυβέρνησης, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, πανεπιστημιακές σχολές που έχουν σχέση με τα ΜΜΕ και τοπικά και πανελλήνια κινηματογραφικά φεστιβάλ, πολιτιστικοί σύλλογοι, Δήμοι, Περιφέρειες, Ιδρύματα κ.λπ.

Πρόσκληση συμμετοχής σχολείων για το έτος 2023-2024

Το πρόγραμμα ξεκινάει το φθινόπωρο του 2023 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2024. Μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ελλάδας και Ομογένειας) που έχουν την πρόθεση να υλοποιήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις του Δικτύου και να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό του υλικό σε ένα τουλάχιστον τμήμα του σχολείου.

Τα σχολεία καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2023 στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ως προς την υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων. Φέτος, τρίτο έτος εφαρμογής του προγράμματος, θα γίνουν δεκτές έως 180 νέες σχολικές μονάδες (μπορούν επίσης να συμμετάσχουν με νέα αίτηση όλα τα σχολεία που δήλωσαν συμμετοχή τα περασμένα σχολικά έτη, εφόσον το επιθυμούν). Η τελική λίστα συμμετεχόντων θα ολοκληρωθεί λαμβάνοντας υπόψη και άλλα κριτήρια (εκπροσώπηση όλων των βαθμίδων και όλων των τύπων σχολικών μονάδων, γεωγραφική διασπορά, συμμετοχή ειδικών σχολικών μονάδων και πρότυπων πειραματικών, συμμετοχή σχολείων της Ομογένειας).

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στην Πρόσκληση εδώ.

Δείτε την έγκριση του Δικτύου εδώ

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Δικτύου θα υλοποιηθούν επιμορφωτικές δράσεις για την επιστημονική και παιδαγωγική επιμόρφωση, δια ζώσης και εξ αποστάσεως, των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν. Οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν στις τάξεις τους δραστηριότητες και συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης του Δικτύου. Θα τους δοθεί εκπαιδευτικό υλικό, ενώ στην ιστοσελίδα του Δικτύου υπάρχει και επιμορφωτικό υλικό (βίντεο, πολυμεσικές παρουσιάσεις κ.λπ.) από τις δράσεις του.

Στοιχεία για τη λειτουργία του 2ου έτους υλοποίησης του Δικτύου (2022-2023)

Στο Δίκτυο συμμετείχαν 392 εκπαιδευτικοί από 153 σχολικές μονάδες (33 από το πρώτο έτος λειτουργίας, 120 από το 2ο έτος). Έγιναν 4 επιμορφώσεις, μία από τις οποίες δια ζώσης με βιωματικά εργαστήρια στην Αθήνα, τις οποίες παρακολούθησαν 331 εκπαιδευτικοί.

Δείτε τους απολογισμούς των σχολείων για το σχολικό έτος 2022 – 2023 και τα υλικά που παρήγαγαν στο πλαίσιο του προγράμματος εδώ.

Δείτε όλο το υλικό των επιμορφώσεων και το εκπαιδευτικό υλικό του Δικτύου.

Κοινοποιήστε την Ανάρτηση