εκπαίδευση στα μεσα και την πληροφορια Archives - EKOME

EKOME

Ο εκπαιδευτικός οδηγός «Cin(e)περίληψη στην τάξη», η νέα ψηφιακή έκδοση iDea, σηματοδοτεί τη διεύρυνση των προσπαθειών του ...
Περισσότεροι από 150 Υπουργοί και Εθνικές Αντιπροσωπείες και 2.000 συμμετοχές παγκοσμίως συγκεντρώθηκαν στο Pre-Summit “Transforming Education” του ...
Με δυναμική παρουσία, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας-ΕΚΟΜΕ, φορέας εποπτευόμενος από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ...