Το ΕΚΟΜΕ παρουσιάζει το “Studio Greece – Your idea in action”, έναν οδηγό για όλα τα επενδυτικά και άλλα κίνητρα προσέλκυσης οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ελλάδα. 

Αναναεωμένη έκδοση, Ιούνιος 2021.