Το ηλεκτρονικό φυλλάδιο “Meet our Μembers” – 2η έκδοση, Δεκέμβρης 2021 – παρουσιάζει τα μέλη της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας MIL Alliance European Sub-Chapter Med Group, στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΕΚΟΜΕ με την UNESCO και το δίκτυο MIL Alliance.