Εκπαίδευση Archives - Ekome
Το ευρωπαϊκό εργαλείο EduMediaTest, που αποτελεί το πρώτο συνδυαστικό εργαλείο αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων Παιδείας στα Μέσα και την Πληροφορία και ψηφιακού γραμματισμού για μ...