Το ελληνικό Cash Rebate ανέρχεται στο 35%

EKOME

Το ελληνικό Cash Rebate ανέρχεται στο 35%

Το ελληνικό Cash Rebate ανέρχεται στο 35%

  • από

Μετά την ιδιαίτερη επιτυχία που σημείωσε η εφαρμογή του Cash Rebate για την παραγωγή  οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, ψηφίστηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 μια τροποποίηση του Nόμου 4487/2017.

Με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και την υποστήριξη οπτικοακουστικών παραγωγών, η  νέα νομοθεσία φέρνει τις ακόλουθες σημαντικές αλλαγές:

  • Η επιστροφή μετρητών από 25% αυξάνεται σε 35% για τις επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.
  • Καταργείται το προηγούμενο ανώτατο όριο χρηματοδότησης των 5.000.000€.
  • Υιοθετείται ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο για τις τηλεοπτικές σειρές (με αφετηρία τα 30.000€ ανά επεισόδιο) με το κατώτερο όριο επιλέξιμων δαπανών να παραμένει στα 100.000€ για το σύνολο των επεισοδίων.
  • Το κατώτερο όριο επιλέξιμων δαπανών για τα ψηφιακά παιχνίδια ορίζεται στα 60.000€
  • Το Cash Rebate μπορεί να λειτουργήσει ως εγγύηση για τους παραγωγούς ώστε να δανειοδοτηθούν μέσω του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Όλες οι παραπάνω αλλαγές αποσκοπούν στην επίσπευση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και στη διευκόλυνση του ρόλου του ΕΚΟΜΕ, ως φορέα υποδοχής, στην επεξεργασία των επενδυτικών σχεδίων.

Κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (Σεπτέμβριος 2018), δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, καθώς και το ευρύ κοινό, ενημερώθηκαν στα περίπτερα του ΕΚΟΜΕ για τις αλλαγές στο νομικό πλαίσιο και τις νέες προοπτικές στην εγχώρια οπτικοακουστική βιομηχανία.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να διαβάσετε τον τροποποιημένο Νόμο 4487/2017 εδώ.

Κοινοποιήστε την Ανάρτηση