Ενημέρωση-λειτουργία ΠΣΚΕ

EKOME

Ενημέρωση-λειτουργία ΠΣΚΕ

Ενημέρωση-λειτουργία ΠΣΚΕ

  • από

Ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ανέστειλε την λειτουργία της για 3 μέρες για τεχνικούς λόγους και λειτουργεί κανονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το cashrebate@ekome.media

Κοινοποιήστε την Ανάρτηση