ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Το ελληνικό cash rebate

Τι είναι το ελληνικό Cash Rebate

Η εφαρμογή του Νόμου 4487/2017  για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα είναι ένα αποφασιστικό βήμα στην προσέλκυση εταιριών παραγωγής ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, ντοκιμαντέρ, κινουμένων σχεδίων και ψηφιακών παιχνιδιών ώστε να επενδύσουν στον δημιουργικό τομέα της Ελλάδας.  Αρχικά η επιδότηση ανερχόταν στο 25% των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, για κάθε δικαιούχο. Από τον Σεπτέμβριο του 2018, χάρη στην τροποποίηση του νόμου, το ποσοστό επιδότησης αυξήθηκε στο 35%.  Η νέα νομοθεσία παρέχει ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο για τις τηλεοπτικές σειρές (με κατώτερο όριο τα  €30.000 ανά επεισόδιο) και νέο σημείο εκκίνησης  για τα ψηφιακά παιχνίδια (€60.000) ενώ η χρηματοδότηση πραγματοποιείται χωρίς πλαφόν.  Επιπλέον, το επενδυτικό κίνητρο (cash rebate) μπορεί να λειτουργήσει ως εγγύηση για τους παραγωγούς προκειμένου να δανειοδοτηθούν μέσω των ελληνικών τραπεζών. H χρηματοδότηση της επιχορήγησης είναι εξασφαλισμένη μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από το οποίο έχουν δεσμευτεί 75 εκατομμύρια ευρώ για τα έτη: 2018 έως 2022. 

  • Εκκίνηση
    Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν για διεθνείς και εγχώριες παραγωγές ή/και συμπαραγωγές που επιλέγουν την Ελλάδα ως χώρα γυρισμάτων, παραγωγής ή/και μεταπαραγωγής.
  • Ομαλά και γρήγορα
    Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, το αργότερο 2 μήνες πριν από την έναρξη της παραγωγής ή/και μεταπαραγωγής, μέσω του EKOME Α.Ε. σε ηλεκτρονικό σύστημα που εγγυάται ομαλότητα, ταχύτητα και διαφάνεια.
  • Και... τέλος! 
    Το  ποσό της επιδότησης καταβάλλεται το αργότερο μέσα σε έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών παραγωγής, με δεδομένο ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις του νόμου 4487/2017.

Στηρίζουμε την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα

Το cash rebate (επιστροφή μετρητών) είναι ένα ποσό που επιστρέφεται μέσω έκπτωσης ή επιστροφής χρημάτων που έχουν ήδη δαπανηθεί.

Ισχύουσα νομοθεσία

Τον Αύγουστο του 2017, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε το νόμο 4487/2017 του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης που προέβλεπε την επιδότηση με ποσοστό 25%  των επιλέξιμων δαπανών της εγχώριας και διεθνούς οπτικοακουστικής παραγωγής.    

Πιο συγκεκριμένα, το κεφάλαιο Δ του προαναφερθέντος νόμου προβλέπει τη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου για την προσέλκυση οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ελλάδα, δίνοντας την ευκαιρία σε παραγωγούς ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, ντοκιμαντέρ, κινουμένων σχεδίων, καθώς και σε σχεδιαστές ψηφιακών παιχνιδιών να δημιουργήσουν τα έργα τους στην Ελλάδα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για επιδότηση βάσει του επενδυτικού σχήματος.  Tο πλαίσιο επιδότησης, το οποίο καλύπτει ειδικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και μπορεί να ανέρχεται στο 80% των δαπανών παραγωγής, θέτει ως κατώτερο όριο τις 100.000€ στις επιλέξιμες δαπάνες στην κατηγορία των ταινιών μεγάλου μήκους, τις 60.000€ για τα ψηφιακά παιχνίδια και ένα ευέλικτο σημείο εκκίνησης τις 30.000€ ανά επεισόδιο, για τις τηλεοπτικές σειρές. Η δέσμευση του ποσού 75.000.000€ εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση του επενδυτικού κινήτρου για το διάστημα 2018-2022, με τη δυνατότητα ανανέωσης.