ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ EKOME

Τι κάνουμε για την οπτικοακουστική βιομηχανία

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Συστήνοντας το ελληνικό cash rebate

To επενδυτικό κίνητρο 35% (cash rebate) καλύπτει επιλέξιμες δαπάνες εγχώριων και διεθνών παραγωγών ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, ντοκιμαντέρ, κινουμένων σχεδίων και ψηφιακών παιχνιδιών. 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαφύλαξη πολιτιστικής κληρονομιάς

Στηρίζουμε τον οπτικοακουστικό τομέα και την ιστορική μνήμη, τον πολιτισμό και την επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα, με τη συλλογή, συντήρηση, διαφύλαξη, καταγραφή και εκμετάλλευση του συνόλου του οπτικοακουστικού περιεχομένου της χώρας (ιδιωτικά και δημόσια αρχεία, φυσικά και νομικά πρόσωπα) μέσω της διαδικασίας ψηφιοποίησης. 

OΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στηρίζουμε την οπτικοακουστική και ψηφιακή εκπαίδευση

Γινόμαστε μια δημιουργική κυψέλη στον τομέα των Μέσων, όπου η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών θα είναι στην υπηρεσία όλων των πολιτών, και ειδικότερα των νέων, των φοιτητών, των δασκάλων, των ακαδημαϊκών και των επαγγελματιών του οπτικοακουστικού κλάδου.