ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πρόσκληση για τη στελέχωση του ΕΚΟΜΕ

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δημοσίευσε πρόσκληση για τη στελέχωση του ΕΚΟΜΕ με 43 υπαλλήλους που θα αποσπασθούν από φορείς του Δημοσίου. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση έως την Παρασκευή 29 Μαϊου 2020, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη διεύθυνση Φραγκούδη και Αλ. Πάντου 11, Καλλιθέα.

Βρείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνο: 214 4022 517 /214 4022 508.