ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας - ΕΚΟΜΕ ΑΕ

Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δημοσίευσε πρόσκληση για τη στελέχωση του ΕΚΟΜΕ ΑΕ με 50 υπαλλήλους που θα αποσπασθούν από φορείς του Δημοσίου. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22/2/2019

Πληροφορίες για την προκήρυξη στο τηλέφωνο: 214 4022 508