ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού - Δίκτυο Γραφείων Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Film Offices)

Δημοσιεύθηκε η Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης για την ανάπτυξη και λειτουργία Δικτύου Τοπικών Γραφείων Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών σε Περιφέρειες και Δήμους (Film Offices)»

Μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Το Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) μπορείτε να το βρείτε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα +30 214 40 22 501/502.