Οδηγός Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκών Παιχνιδιών (European Games Funding Guide) περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες  για τα περιφερειακά και εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα, που ισχύουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την υποστήριξη του κλάδου των ψηφιακών & video παιχνιδιών.  Διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά.