Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού – Δίκτυο Τοπικών Γραφείων Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Film Offices)