Νόμος 4915/2022 με τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, Ν. 4487/2017-ΦΕΚ 116A/09.08.2017 (άρθρα 102,103,104).