Πρόγραμμα Cash Rebate 25% – Νόμος 4487/2017 

Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα.