Αίτηση-ΥΔ υπαγωγής εκκρεμών επενδυτικών σχεδίων στο άρθρο 30 του ν.4487/2017

EKOME

Αίτηση-ΥΔ για την υπαγωγή εκκρεμών επενδυτικών σχεδίων στο άρθρο 30 του ν.4487/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.