Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΚΟΜΕ και ΕΛΤΕ
CASH REBATE (ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΣΕΙΡΕΣ / ANIMATION / ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ )

Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΚΟΜΕ και ΕΛΤΕ

Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων (ΕΛΤΕ) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας ΚΥΑ 19292 ΕΞ2022, που προβλέπει τις νέες διαδικασίες ελέγχου πιστοποίησης ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις προβλέψεις του ν.4487/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΤΕ, το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων καθορίζει το πλαίσιο, βάσει του οποίου διενεργείται ο κατά τον Νόμο έλεγχος, καθώς το ΕΚΟΜΕ αναθέτει το έργο του ελέγχου πιστοποίησης ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή/ελεγκτική εταιρεία, μέσα από το Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ.

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΟΜΕ κ. Πάνος Κουάνης δήλωσε ότι: «χάρη στη νέα συνεργασία δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να υλοποιείται ταχύτατα και αποτελεσματικά το θεσμικό πλαίσιο που εξασφαλίζει την προσέλκυση περισσότερων και μεγαλύτερων επενδύσεων στην Ελλάδα στον κλάδο της οπτικοακουστικής παραγωγής».

Από την πλευρά του, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος σημείωσε ότι: «η ΕΛΤΕ, ως η μόνη αρμόδια εποπτική αρχή για την ορθή λειτουργία του ελεγκτικού επαγγέλματος, θέτοντας το ελεγκτικό πλαίσιο που θα πρέπει να ακολουθούν οι ΟΕΛ αλλά και καθορίζοντας το πλαίσιο εποπτείας αυτού, θα συμβάλει καθοριστικά στην εξασφάλιση της ποιότητας του ελέγχου και της εγκυρότητας των χρηματοοικονομικών πληροφοριών για τους Έλληνες και ξένους επενδυτές».

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση της ΕΛΤΕ.

Κατεβάστε εδώ το πρότυπο ελέγχου ISO 4400 που διαμόρφωσε η ΕΛΤΕ βάσει του μνημονίου συνεργασίας με το ΕΚΟΜΕ.