Το ΕΚΟΜΕ στην εκπομπή "Βιβλιοθήκες στα FM" - Ekome
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Το ΕΚΟΜΕ στην εκπομπή "Βιβλιοθήκες στα FM"

Για τους στόχους του Εθνικού Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών Αρχείων και τις βασικές δράσεις του ΕΚΟΜΕ όσον αφορά την παιδεία στα μέσα και την πληροφορία, μίλησαν ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΟΜΕ Στέλιος Κυμιωνής και η επικεφαλής του Τμήματος Έρευνας, Μελετών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ειρήνη Ανδριοπούλου, στην εκπομπή «Βιβλιοθήκες στα FM» στον ραδιοφωνικό σταθμό Επικοινωνία 94FM, του Δήμου Ηρακλείου Αττικής (5.2.2021).

Η δημιουργία μητρώου της οπτικοακουστικής παραγωγής της χώρας, η καταγραφή οπτικοακουστικών αρχείων κάθε είδους σε έναν ενιαίο κατάλογο, η δημιουργία κέντρου για την αποθήκευση, συντήρηση και ψηφιοποίησή τους, καθώς και μιας βάσης δεδομένων ώστε αυτά να φτάνουν σε όλες τις οθόνες, είναι οι δομές που αναπτύσσει το ΕΚΟΜΕ για τη διάσωση και αξιοποίηση της οπτικοακουστικής κληρονομιάς, ανέφερε ο Στέλιος Κυμιωνής.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, το ΕΚΟΜΕ συγκεντρώνει έρευνες και εφαρμοσμένες πρακτικές στο πεδίο του οπτικοακουστικού γραμματισμού και της πληροφορίας, προωθεί την ανάπτυξη μιας εθνικής πολιτικής όσον αφορά τη παιδεία στα μέσα, αναπτύσσει δράσεις για την καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων των παιδιών και των νέων και την κατάρτιση επαγγελματιών στον οπτικοακουστικό χώρο. Η Ειρήνη Ανδριοπούλου τόνισε επίσης τις δράσεις δικτύωσης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, όπως είναι ο συντονισμός της Μεσογειακής Ομάδας της Συμμαχίας UNESCO MIL Alliance και η σειρά διεθνών webinars που εστιάζουν στις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές στα παιδεία στα μέσα που εγκαινίασε πρόσφατα το ΕΚΟΜΕ.

Ακούστε εδώ την εκπομπή “Bιβλιοθήκες στα FM”, 5-2-2021. (από 32:50 έως 45:00).