Το ΕΚΟΜΕ συμμετείχε στο pre-summit "Transforming Education" του ΟΗΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το ΕΚΟΜΕ συμμετείχε στο pre-summit "Transforming Education" του ΟΗΕ

Περισσότεροι από 150 Υπουργοί και Εθνικές Αντιπροσωπείες και 2.000 συμμετοχές παγκοσμίως συγκεντρώθηκαν στο Pre-Summit “Transforming Education” του ΟΗΕ (Παρίσι, 28-30 Ιουνίου 2022) προκειμένου να εξετάσουν το μετασχηματισμό της εκπαίδευσης του SDG 4 του ΟΗΕ μέχρι το 2030, ως προς την ίση εκπαίδευση για όλους, την ποιότητα της μάθησης,  το ρόλο των εκπαιδευτικών, την ψηφιακή διάσταση της εκπαίδευσης, τη διαλειτουργικότητα και την εξασφάλιση οικονομικών πόρων.

Το ΕΚΟΜΕ συμμετειχε με τιμή ως βασικός media stakeholder στην εκδήλωση “Media and Information Literacy and Digital Competencies: Networks, Tools, Empowerment for Learning Transformation” που διοργάνωσε η UNESCO Paris στο πλαίσιο του High Level event. Το ΕΚΟΜΕ εκπροσωπήθηκε από την Ειρήνη Ανδριοπούλου, Προϊστάμενη του Τμήματος Έρευνας, Μελετών & Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της ΔΑΔΨΠ, η οποία παρουσίασε τον οργανισμό ως ένα εθνικό case-study για δράσεις και στρατηγικές για την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η εισαγωγή της εν λόγω θεματικής στο πλαίσιο της Ψηφιακής Εκπαίδευσης, των Ψηφιακών Δεξιοτήτων και της Δια Βίου Μάθησης, οπως θα συζητηθούν στην Υπουργική Ατζέντα (Our Common Agenda) που θα υπογραφεί το Σεπτέμβριο 2022 στη Νέα Υόρκη, στη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ “Transforming Education Summit” (TES) με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα.

ΕΚΟΜΕ-unesco tansformation

Το Side Event, στο οποίο το ΕΚΟΜΕ συμμετείχε στο Opening Session, αποτελείτο από δύο ενότητες: 1) Global Media Partnerships on Media and Information Literacy: Transforming non-formal/informal education και 2) Coalitions for Open Content and Teacher Training: Implementing the UNESCO OER Recommendation. Μέσω της εισήγησής του, το ΕΚΟΜΕ, ως εθνικός οργανισμός που προωθεί συστηματικά την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία (ΠσΜΠ) βάσει του Καταστατικού του, συνηγόρησε για την εισαγωγή της εν λόγω θεματικής στην Ατζέντα 2030 και το συσχετισμό με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα για το αναλυτικό περιεχόμενο της Ατζέντας του ΟΗΕ θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες από την UNESCO.

EKOME-unesco pre-summit συνάντησηομαδικη

 

Γενικός στόχος του Pre-Summit TES, το πρώτο UN Summit μετα την πανδημία, ήταν η ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου για τον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, με βάση τα νέα δεδομένα που εθεσε η πανδημία και τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Το Pre-Summit αποτελεί τον προπομπό του Transforming Education Summit (TES), τη Σύνοδο Κορυφής του OHE που θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο 2022, κατόπιν πρόσκλησης του ΓΓ του ΟΗΕ.

Για την διαμόρφωση της Υπουργικής Ατζέντας, έχουν αναπτυχθεί 5 Thematic Action Tracks:

Action Track 1: Inclusive, equitable, safe and healthy schools

Action Track 2: Learning and skills for life, work and sustainable development

Action Track 3: Teachers, teaching and the teaching profession

Action Track 4: Digital learning and transformation

Action Track 5: Financing of education

To Action Track 4: Digital learning and transformation συντονίζεται από την Ελλάδα και τη Σιγκαπούρη (Υπ. Παιδείας).

Transforming Education Official website: https://bit.ly/3AvHSH9.