Το ΕΚΟΜΕ στο 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το ΕΚΟΜΕ στο 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας

Για ακόμα μια χρονιά, το ΕΚΟΜΕ υποστηρίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, τον πλέον εμβληματικό θεσμό για την προαγωγή του παιδικού και νεανικού κινηματογράφου αλλά και της κινηματογραφικής παιδείας στη χώρα. Προοδευτικά, η συνάντηση του ΕΚΟΜΕ και του Φεστιβάλ εδραιώνεται ολοένα και περισσότερο με τη συνεργασία σε κοινές δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα οπτικοακουστικής παιδείας.

Η φετινή παρουσία του ΕΚΟΜΕ στο Φεστιβάλ εστιάζει στον ψηφιακό και οπτικοακουστικό γραμματισμό, ενταγμένη στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του Φεστιβάλ. Πρόκειται για δύο εργαστήρια για εκπαιδευτικούς, με τον γενικό τίτλο «Εκπαιδευτικές συναντήσεις με το ΕΚΟΜΕ»:

• EduMediaTest: ένα Ευρωπαϊκό Εργαλείο Αξιολόγησης των Δεξιοτήτων Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Παιδείας (Εργαστήριο για εκπαιδευτικούς, 60΄), Δευτέρα 29/11, 14:00-15:00.

Το ΕΚΟΜΕ συμμετείχε ως εθνικός εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο EduMediaTest, που συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Creative Europe/Media Literacy for All και δημιούργησε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Το νέο εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ελέγξουν γνώσεις και δεξιότητες οπτικοακουστικής και ψηφιακής παιδείας μέσα από ερωτήσεις γνωστικού, τεχνικού, βιωματικού και αισθητικού περιεχομένου. Κύρια πεδία εφαρμογής του η διαχείριση και η ανάλυση της εικόνας, η αναζήτηση και ο έλεγχος των πηγών και του οπτικοακουστικού περιεχομένου στο διαδίκτυο και στα νέα μέσα επικοινωνίας. Το ΕΚΟΜΕ παρουσιάζει τη μεθοδολογία και τα πορίσματα της σχετικής μελέτης, τη λειτουργία της πλατφόρμας και των ερωτήσεων που θέτει, όπως και το Media Kit για τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγητές: Στέλιος Κυμιωνής, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου ΕΚΟΜΕ, Ειρήνη Ανδριοπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος Έρευνας, Μελετών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Διεύθυνση Ανάπτυξη & Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου, ΕΚΟΜΕ.

Δείτε περισσότερα για το εργαστήριο εδώ

• Μάθημα με παιχνίδι: Ο Διεθνής Διαγωνισμός Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Αφηγηματικού Παιχνιδιού (Εργαστήριο για εκπαιδευτικούς, διάρκειας 120΄), Δευτέρα 29/11, 18:00-20:00

Πώς κινητοποιεί ο σχεδιασμός ενός παιχνιδιού τις δημιουργικές δεξιότητες και δίνει κίνητρα μεθοδικής εργασίας; Πώς δίνονται εναύσματα στα παιδιά ώστε να δουν το μάθημα ως πηγή έμπνευσης και να κάνουν την αφομοίωσή του παιχνίδι; Μπορεί η μάθηση που είναι διασκεδαστική να είναι και αποτελεσματική; Το ΕΚΟΜΕ παρουσιάζει τη μεθοδολογία, τα προσφερόμενα εργαλεία, τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τον Διεθνή Διαγωνισμό Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Αφηγηματικού Παιχνιδιού που διοργανώνει. Επίσης, τις βασικές παραμέτρους για την κατασκευή ενός παιχνιδιού από μια σχολική ομάδα, τα οφέλη της παιχνιδοκεντρικής μάθησης στην εκπαίδευση, όπως και τα πρώτα -αλλά εντυπωσιακά- παιχνίδια των σχολικών ομάδων που έλαβαν μέρος στον πρώτο διαγωνισμό.

Εισηγητές: Στέλιος Κυμιωνής, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου ΕΚΟΜΕ, Δέσποινα Λαμπαδά, Τμήμα Έρευνας, Μελετών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Διεύθυνση Ανάπτυξη & Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου, ΕΚΟΜΕ.

Δείτε περισσότερα για το εργαστήριο εδώ.

Περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ εδώ.