Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία: Πρόσκληση υποβολής άρθρων
ANNOUNCEMENTS

Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία: Πρόσκληση υποβολής άρθρων

Το EKOME & η Ευρω-Μεσογειακή Ομάδα της UNESCO Media & Information Literacy Alliance καλωσορίζουν την Παγκόσμια Εβδομάδα Media & Information Literacy της UNESCO 2022, απευθύνοντας πρόσκληση για την υποβολή άρθρων στην ειδική διαδικτυακή μας έκδοση iDea με θέμα: “Media & Information Literacy in the Post-Pandemic Era: Takeaways and Challenges on a Glocal Scale”.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλα τα μέλη της Ευρω-Μεσογειακής Ομάδας καθώς και σε ενεργούς και έμπειρους εμπειρογνώμονες στα μέσα ενημέρωσης, ψηφιακά και εκπαιδευτικά στελέχη, ερευνητές και επαγγελματίες που επιθυμούν να προβληματιστούν σχετικά με τις νέες τάσεις που έθεσε η πανδημία Covid-19 καθώς και τις μελλοντικές προκλήσεις στα μέσα ενημέρωσης, της πληροφόρησης και του ψηφιακού γραμματισμού στο σχολείο και τη δια βίου μάθηση.

Όλα τα άρθρα θα πρέπει να απαντούν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ερωτήσεις σχετικά με την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία (ΠσΜΠ):

  • Πώς ανταποκρίθηκε ο ερευνητικός σας φορέας / οργανισμός στην έκτακτη ανάγκη της πανδημίας όσον αφορά την εισαγωγή, την ενασχόληση με την ΠσΜΠ και τις ψηφιακές δεξιότητες;
  • Πώς αξιολογείτε τις ενέργειες που αναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας σχετικά με την ΠσΜΠ ή/και την εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης και/ή τις ψηφιακές δεξιότητες;
  • Ποιες είναι οι αναδυόμενες τάσεις και τα μοτίβα σχετικά με την ΠσΜΠ και τις ψηφιακές δεξιότητες;
  • Ποιες είναι οι σκέψεις σας για τον μελλοντικό μετασχηματισμό του πεδίου ΠσΜΠ παγκοσμίως;

Όλα τα άρθρα πρέπει να είναι έως 2.000 λέξεις και υποβάλλονται στα αγγλικά.

Προθεσμία υποβολής άρθρων μέχρι 30 Μαρτίου 2023.

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων (abstracts) (έως 200 λέξεις) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022.

Αποστολή στο email: educate@ekome.media.

Επικοινωνία: 2144022522.