Εθνικό Θεματικό Δίκτυο "Παιδεία στα Μέσα: Τηλεόραση, Διαδίκτυο, Κινηματογράφος"
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο "Παιδεία στα Μέσα: Τηλεόραση, Διαδίκτυο, Κινηματογράφος"

Το ΕΚΟΜΕ, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών (Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων) και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως συντονιστικοί φορείς του Εθνικού Θεματικού Δικτύου “Παιδεία στα Μέσα: Τηλεόραση, Διαδίκτυο, Κινηματογράφος”, προσκαλούν σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής, της Ελλάδας και της Ομογένειας, να συμμετάσχουν στο Δίκτυο κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του (2021-22).

Η διάρκεια λειτουργίας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Παιδεία στα Μέσα: Τηλεόραση, Διαδίκτυο, Κινηματογράφος» είναι τα σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, με δυνατότητας ανανέωσης (έγκριση από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ). Σκοπός του Δικτύου είναι η καλλιέργεια του οπτικοακουστικού αλφαβητισμού των μαθητών όλων των βαθμίδων και η προώθηση της Παιδείας στα Μέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Με τις δράσεις του επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, οι μαθητές να κατανοήσουν τον ρόλο των ΜΜΕ στη σύγχρονη και πολύπλοκη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, να αποκτήσουν εργαλεία για την κατανόηση της ιδιαίτερης «γλώσσας» κάθε Μέσου (τηλεόραση, διαδίκτυο, κινηματογράφος) και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, να συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες της υπερβολικής ενασχόλησης με τα Μέσα και να ενισχυθεί η ενεργητική και θετική χρήση τους.

Οι δράσεις θα υλοποιούνται στο σχολικό περιβάλλον ή διαδικτυακά, θα διαχέονται οριζόντια στο ωρολόγιο πρόγραμμα εμπλέκοντας όλα τα γνωστικά αντικείμενα και θα βασίζονται στις αρχές της βιωματικής μάθησης, ενώ θα καλύπτουν και τις τρεις πτυχές της εκπαιδευτικής διάστασης των μέσων επικοινωνίας: προβολή και αξιοποίηση, κριτική χρήση, δημιουργία από τους ίδιους τους μαθητές. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα λάβουν επιστημονική και παιδαγωγική επιμόρφωση, δια ζώσης και εξ αποστάσεως, και για τους τρεις πυλώνες του Δικτύου: τηλεόραση, διαδίκτυο και κινηματογράφος. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος θα γίνουν δεκτές έως 60 σχολικές μονάδες. Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στην Πρόσκληση που θα βρείτε εδώ. 

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν εκπαιδευτικές δράσεις και να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό του Δικτύου καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 29 Οκτωβρίου στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής εδώ. 

Συνεργαζόμενοι φορείς του Δικτύου είναι το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, η ΕΡΤ, η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης/Προεδρία της Κυβέρνησης, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, πανεπιστημιακές σχολές που έχουν σχέση με τα ΜΜΕ και τοπικά και πανελλήνια κινηματογραφικά φεστιβάλ, πολιτιστικοί σύλλογοι, Δήμοι, Περιφέρειες, Ιδρύματα κλπ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας (για το ΕΚΟΜΕ)
-Ανδριοπούλου Ειρήνη, 2144022522
-Κυμιωνής Στέλιος, 2144022521
Ε-mail: paideiamme@gmail.com (γραμματεία Δικτύου), educate@ekome.media (ΕΚΟΜΕ)
Ιστοσελίδα: www.edu4media.eu